wtorek, 16 lipca, 2024
SeoHost.pl

XXXI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zobacz też

Dni Jarosławia 2024

Dni Jarosławia 2024Rynek 29–30 czerwca 2024 28 CZERWCA – 30 CZERWCA Żarciowozy – VI Zlot FoodtruckówDmuchańce dla dzieci 29 CZERWCA...

Sesję rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy zmarłego księdza prałata Mariana Rajchla – osoby bardzo zasłużonej dla Jarosławia. Następni radni wysłuchali informacji wicewojewody podkarpackiego, Jolanty Sawickiej, na temat Narodowego Programu Szczepień.

Radni podjęli temat remontu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przystosowania go dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (powiat otrzymał na ten cel 3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zadecydowano również o zwiększeniu budżetu powiatu o 2 mln złotych, w dziale Oświata i Wychowanie, w związku z realizacją projektów, na które pozyskano dofinansowanie ze środków krajowych i europejskich.

W trakcie sesji przyjęto również Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarosławskim na lata 2021-2023 oraz sprawozdania dotyczące oceny zabezpieczeń: przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego, a także z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu za rok 2020.

najnowsze

Trony z bagnetów

Tekst krytykuje niską frekwencję wyborczą w Polsce i porównuje ją z prawie stuprocentową frekwencją w Rosji, sugerując, że rosyjskie wyniki są manipulowane. Opisuje, jak długie lata komunizmu w Rosji nauczyły obywateli akceptować trudne warunki życia, oraz podkreśla, że obecna polityka Putina, w tym jego bliskie związki z cerkwią, służy wzmocnieniu jego władzy. Autor sugeruje, że Rosja Putina, mimo swojej siły, opiera się na propagandzie i kontroli nad społeczeństwem, a pytanie pozostaje, jak długo Putin będzie w stanie utrzymać swoją pozycję.
SeoHost.pl