środa, 28 lutego, 2024

XXXI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zobacz też

Jarosławska Droga Krzyżowa 2024

W piątek 16 lutego odbędzie się w Jarosławiu wspólna dla wszystkich parafii Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Rozpocznie się...

Sesję rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy zmarłego księdza prałata Mariana Rajchla – osoby bardzo zasłużonej dla Jarosławia. Następni radni wysłuchali informacji wicewojewody podkarpackiego, Jolanty Sawickiej, na temat Narodowego Programu Szczepień.

Radni podjęli temat remontu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przystosowania go dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (powiat otrzymał na ten cel 3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zadecydowano również o zwiększeniu budżetu powiatu o 2 mln złotych, w dziale Oświata i Wychowanie, w związku z realizacją projektów, na które pozyskano dofinansowanie ze środków krajowych i europejskich.

W trakcie sesji przyjęto również Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarosławskim na lata 2021-2023 oraz sprawozdania dotyczące oceny zabezpieczeń: przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego, a także z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu za rok 2020.

najnowsze

Szukając wspólnego mianownika….

To był dzień , kiedy nagle zgasły wszystkie reklamy na Times Square i Fifth Avenue, wielkie, gigantyczne rozświetlające ulicę...
SeoHost.pl