wtorek, 27 lutego, 2024

XXIX sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

Jarosławska Droga Krzyżowa 2024

W piątek 16 lutego odbędzie się w Jarosławiu wspólna dla wszystkich parafii Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Rozpocznie się...

Wczoraj miała miejsce kolejna sesja Rady Miasta, tym razem już z udziałem burmistrza Waldemara Palucha. Była to sesja wyjątkowo długa, bo trwająca ponad 8 godzin. Radni zajmowali się budżetem na rok 2021 i wieloletnią prognozą finansową. Poniżej zapis video sesji oraz porządek obrad.

nagranie z kanału TwojaTV

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2020 r.

IV Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

V Podjęcie uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2021 rok:

a) przedstawienie opinii o projekcie budżetu przez przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Jarosławia,

b) przedstawienie opinii rad dzielnic o projekcie budżetu,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącej projektu budżetu,

d) dyskusja nad projektem budżetu oraz ewentualne przegłosowanie wniesionych poprawek,

e) głosowanie uchwały budżetowej.

VI Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Jarosławia na 2021 rok.

VII Podjęcie uchwał:

1. w sprawie przekazania petycji,

2. w sprawie przekazania petycji,

3. w sprawie skargi na prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,

4. w sprawie skargi na prezesa zarządu Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jarosławiu Sp. z o.o.,

5. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jarosławia,

6. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

VIII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

IX Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia za 2020 rok.

X Przyjęcie planu pracy na 2021 rok:

  • Rady Miasta Jarosławia,
  • Komisji Rewizyjnej.

XI Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

XII Wybór radnych do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

XIII Wolne wnioski i informacje.

XIV Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

najnowsze

Szukając wspólnego mianownika….

To był dzień , kiedy nagle zgasły wszystkie reklamy na Times Square i Fifth Avenue, wielkie, gigantyczne rozświetlające ulicę...
SeoHost.pl