w sprawach technicznych – admin@jaroslawinfo.pl

o wydarzeniach – wydarzenia@jaroslawinfo.pl.

wszystkie inne – kontakt@jaroslawinfo.pl