niedziela, 14 kwietnia, 2024
SeoHost.pl

XXXII sesja Rady Miasta, nadanie nazw rondom

Zobacz też

Szlakiem partyzanckim Ojca Jana i Szpaka

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek zaprasza na wycieczkę szlakiem partyzanckim "Ojca Jana" i "Szpaka" w sobotę 06.04.2024. Szczegóły...

Dzisiejsza sesja skupia się na sprawach budżetowych, ale na początku radni zajęli się kwestią nazw nowych rond w Jarosławiu – otwartego już ronda przy placu Mickiewicza i ulicy Sikorskiego, oraz niegotowego jeszcze ronda bliżej głównej krzyżówki. Nadano im odpowiednio nazwy Burmistrza Adolfa Dietziusa i Profesora Jana Haftka.

W projekcie uchwały znajdują się notki biograficzne na temat uhonorowanych:

Adolf Dietzius (1852-1920) – ceniony lekarz, burmistrz Jarosławia, poseł do Rady Państwa (parlament austriacki). Bardzo zasłużony dla rozbudowy i wzbogacenia miasta. Za jego kadencji, po niemal stuletniej przerwie w 1884 roku otwarto gimnazjum, a niedługo potem szkołę realną. Wybudowano m.in. okazały gmach „Sokoła” oraz budynki Straży Ogniowej, Dyrekcji Skarbu, poczty, starostwa i bursy szkolnej. Powstały nowe ulice, założono park miejski na Olszanówce, wybudowano miejski szpital powszechny, założono Nowy Cmentarz. Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia od 1901 r.

Jan Roman Haftek (ur. 1928 w Kańczudze, zm. 9 grudnia 2015 w Warszawie) — polski lekarz neurochirurg, profesor medycyny, pułkownik Wojska Polskiego. Uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia za wielokrotne, przez ponad 30 lat ratowanie życia w szpitalu jarosławskim ludziom z urazami czaszkowo-mózgowymi, za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie neurochirurgii i chorób kręgosłupa oraz za otwarte serce i osobiste zaangażowanie na rzecz dzieci z wadami postawy, przejawiające się współpracą z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Jarosławiu (27.02.1998).

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 marca 2021 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie nadania nazw rondom w Jarosławiu,

2) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia,

3) w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław,

4) w sprawie zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lipowej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy,

5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

6) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

7) w sprawie zgody na zakup nieruchomości,

8) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu”,

9) w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2017–2020” za okres 2019–2020,

10) w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2021–2024 ze strategią długoterminową na lata 2025–2030”,

11) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021–2027, w tym trybu jej konsultacji,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

16) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

17) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

18) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

19) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

20) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

21) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

22) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2021 r.,

23) w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miejskiej Jarosław na lata 2021–2027,

24) w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Jarosław na lata 2021–2024.

V Omówienie stanu dróg po akcji zimowego utrzymania – sprawozdanie z akcji zimowego utrzymania dróg gminnych za okres grudzień 2020 – marzec 2021.

VI Gospodarka zielenią na terenie miasta i na terenach stanowiących własnością Gminy Miejskiej Jarosław.

VII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VIII Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

najnowsze

Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu w Jarosławiu

https://www.youtube.com/watch?v=xNCcxvGzsIo Święta Zmartwychwstania - film z Niepublicznego Przedszkola Akademia Uśmiechu w Jarosławiu. POD24
SeoHost.pl