piątek, 23 lutego, 2024

XXVI sesja Rady Miasta

Zobacz też

Jarosławska Droga Krzyżowa 2024

W piątek 16 lutego odbędzie się w Jarosławiu wspólna dla wszystkich parafii Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Rozpocznie się...

Dzisiaj odbyła się kolejna, XXVI sesja Rady Miasta Jarosławia, ponownie przeprowadzona online. Radni zajmowali się 8 projektami, wszystkie zostały przegłosowane. Na początku obrad przyjęto protokół z poprzedniej sesji Rady Miasta z dnia 21 września 2020 roku.

nagranie Sesji RM z kanału TwojaTV

Rada zajęła się uchwaleniem nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Regulamin zawiera szczegóły co do kwestii sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów i ich zagospodarowania. Przyjęła również uchwałę w sprawienia postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Jarosławscy radni wyrazili zgodę na zbycie udziału w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Jarosław oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

W trakcie sesji zostały ustalone szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla seniorów. Radni przegłosowali też zmianę uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław.
Rada Miasta przyjęła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jarosławia na 2020 rok.

Na końcu radni zapoznali się z informacją o stanie placówek oświatowych w rozpoczętym roku szkolnym 2020/2021 oraz ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza w zakresie wykonania uchwał rady.

Poprzednia sesja Rady Miasta.

najnowsze

Maszynista pociągu odkrył ciało na torach

Policja w Jarosławiu, pod nadzorem prokuratora, wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, który miał miejsce wczoraj na torach kolejowych. Maszynista pociągu...
SeoHost.pl