środa, 19 czerwca, 2024
SeoHost.pl

XXV sesja Rady Miasta

Zobacz też

Noc Zwiedzania Rynku – Jarosław 2024

Zapraszamy na wyjątkową Noc Zwiedzania Rynku w Jarosławiu, która odbędzie się 18 maja. To niepowtarzalna okazja, aby odkryć uroki...

Radni obradowali m.in. nad dzierżawą miejskich nieruchomości, zaciągnięciem zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2020, zmianami w tegorocznym budżecie. Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę nadającą Stadionowi Miejskiemu patrona w postaci Mieczysława Haspla. Radni usłyszeli też sprawozdanie dotyczące tworzenia nowego logo Jarosławia, które od niemal 3 miesięcy promuje nasze miasto. Poniżej nagranie obrad i ich porządek.

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 sierpnia 2020 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 20 lat nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zamkowej 3c w Jarosławiu w drodze bezprzetargowej,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk”,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,

7) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1, P3, P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa”,

8) w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Jarosławiu,

9) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Jarosław przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Jarosław,

10) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności w Jarosławiu na lata 2020-2035”

V Informacja na temat nowego logo Miasta Jarosławia.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

najnowsze

Dobro którego oczekujemy

Dwie Europy, ta zachodnia i środkowo wschodnia, tak sobie podobne i zarazem tak bardzo odmienne cywilizacyjnie mimo chrześcijańskich fundamentów,...
SeoHost.pl