niedziela, 1 października, 2023

XXIV sesja Rady Miasta

Zobacz też

Jarmark Benedyktyński 2023

Zaproszenie na XII Jarmark Benedyktyński w Jarosławskim Opactwie - 16-17września (sobota i niedziela)

Radni przyjęli uchwały w sprawach m.in. zakupu nieruchomości od Policji w celu stworzenia wspólnie z PWSTE Centrum Popularyzacji Nauki, projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 11 i opracowania dokumentacji projektowej nowego żłobka. Pełny plan porządku obrad pod zapisem video XXIV sesji Rady Miasta. Natomiast projekty uchwał można znaleźć w BIP.

Porządek obrad

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z:
XXII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r.,
XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 20 lipca 2020 r.,
IV. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2020/2021,
2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego,
4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
7) w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Jarosławiu” w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” Cel szczegółowy Bezpieczne przejścia dla pieszych,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020,
9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,
10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,
11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,
12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,
13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,
14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,
15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,
16) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z. Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu”, złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”,
17) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2020 rok.
V. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Jarosławia na lata 2018-2019.
VI. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
VII. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
VIII. Wolne wnioski i informacje.
IX. Zakończenie obrad.

najnowsze

Antypolonusi

"Wojna nie jest nigdy tak daleko, bo wojna jest zawsze tak blisko…."Wojciech Młynarski Kim są,...
SeoHost.pl