piątek, 22 września, 2023

XXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta w trybie zdalnym

Zobacz też

Jarmark Benedyktyński 2023

Zaproszenie na XII Jarmark Benedyktyński w Jarosławskim Opactwie - 16-17września (sobota i niedziela)

7 maja o godzinie 13:00 zaczęła się XXI sesja Rady Miasta Jarosławia. Na podstawie ustawy o zwalczaniu COVID-19 sesja odbyła się w zdalnym trybie obradowania. Poniżej zapis video i porządek obrad.

Przewidywany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w 2020 roku zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla dzielnicy nr 1 miasta Jarosławia w obrębie ulic: Kopystyńskiego, Fredry, Flisackiej, Zwierzynieckiej, Długosza, Nad Sanem”,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu”,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2020 rok.

VI Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Źródłojaroslaw.pl

najnowsze

Ideologiczne zaślepienie i odrażające ataki na Kościół…

Źle się dzieje w państwie polskim i to, co ostatnio dzieje się w naszym kraju wyraźnie świadczy o tym,...
SeoHost.pl