czwartek, 23 maja, 2024
SeoHost.pl

XLI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

Noc Zwiedzania Rynku – Jarosław 2024

Zapraszamy na wyjątkową Noc Zwiedzania Rynku w Jarosławiu, która odbędzie się 18 maja. To niepowtarzalna okazja, aby odkryć uroki...

Wtorek 28 grudnia od godz. 10.00 – XLI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia. Sesja odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołów z: – XXXIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 listopada 2021 r., – XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 grudnia 2021 r.

IV. Podjęcie uchwał: l) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali i pawilonów użytkowych oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, 2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 3) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku, 4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok, 5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok, 6) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2021 rok, 7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok, 8) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych — służebności przesyłu, 9) w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, 10) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

V. Zakończenie obrad.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

najnowsze

Modernizacja nawierzchni i infrastruktury drogowej w Jarosławiu

Władze gminy Jarosław planują przebudowę kolejnych dróg na terenie gminy. Inwestycje obejmują m.in. modernizację nawierzchni oraz poprawę infrastruktury drogowej,...
SeoHost.pl