piątek, 27 maja, 2022

Sesja Rady Miasta Jarosławia – 13 12 2021

Zobacz też

Muzyka w Kolegiacie Jarosławskiej – Trio Vox Tribus

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Jarosławiu serdecznie zaprasza na koncert w ramach cyklu „Niedziela z muzyką w Kolegiacie...

13 grudnia 2021 r.(poniedziałek) o godz. 11.00, rozpoczęły się obrady XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia. Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020.713 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz.374 ze zm.).

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad: I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych–służebności przesyłu.

IV Zakończenie obrad.

najnowsze

XLVIII sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 23 maja 2022 roku, o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza, odbyła się XLVIII sesja Rady...
SeoHost.pl