środa, 29 maja, 2024
SeoHost.pl

Sesja Rady Miasta Jarosławia – 13 12 2021

Zobacz też

Noc Zwiedzania Rynku – Jarosław 2024

Zapraszamy na wyjątkową Noc Zwiedzania Rynku w Jarosławiu, która odbędzie się 18 maja. To niepowtarzalna okazja, aby odkryć uroki...

13 grudnia 2021 r.(poniedziałek) o godz. 11.00, rozpoczęły się obrady XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia. Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020.713 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz.374 ze zm.).

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad: I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych–służebności przesyłu.

IV Zakończenie obrad.

najnowsze

Pożyjemy zobaczymy…

Nawet w zniewolonym przez politykę oraz służby specjalne człowieku pozostaje nosicielem myśli wolnej. Jak widać to w narodzie rosyjskim,...
SeoHost.pl