wtorek, 16 lipca, 2024
SeoHost.pl

XXVIII sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

Dni Jarosławia 2024

Dni Jarosławia 2024Rynek 29–30 czerwca 2024 28 CZERWCA – 30 CZERWCA Żarciowozy – VI Zlot FoodtruckówDmuchańce dla dzieci 29 CZERWCA...

Wczoraj odbyła się kolejna zdalna sesja Rady Miasta. Poniżej zapis video oraz porządek obrad. Radni wprowadzali poprawki do budżetu, zajmowali się organizacją MOPS, stawkami za śmieci czy polityką energetyczną.

nagranie na kanale YT TwojaTV

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 listopada 2020 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie utworzenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, połączenia ich z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarosławiu oraz zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu,

2) w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2017-2020” za okres 2019-2020,

3) w sprawie wyznaczenia (obszaru i granice) aglomeracji Jarosław,

4) w sprawie uchwalenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2032”,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

7) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

9) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jarosławia pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

10) w sprawie nadania złotej odznaki „Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia”,

11) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia.

V Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VI Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

najnowsze

Trony z bagnetów

Tekst krytykuje niską frekwencję wyborczą w Polsce i porównuje ją z prawie stuprocentową frekwencją w Rosji, sugerując, że rosyjskie wyniki są manipulowane. Opisuje, jak długie lata komunizmu w Rosji nauczyły obywateli akceptować trudne warunki życia, oraz podkreśla, że obecna polityka Putina, w tym jego bliskie związki z cerkwią, służy wzmocnieniu jego władzy. Autor sugeruje, że Rosja Putina, mimo swojej siły, opiera się na propagandzie i kontroli nad społeczeństwem, a pytanie pozostaje, jak długo Putin będzie w stanie utrzymać swoją pozycję.
SeoHost.pl