poniedziałek, 15 lipca, 2024
SeoHost.pl

XXVII sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

Dni Jarosławia 2024

Dni Jarosławia 2024Rynek 29–30 czerwca 2024 28 CZERWCA – 30 CZERWCA Żarciowozy – VI Zlot FoodtruckówDmuchańce dla dzieci 29 CZERWCA...

23 listopada odbyła się kolejna zdalna sesja Rady Miasta Jarosławia. Radni zajmowali się 8 projektami, wszystkie uzyskały poparcie większości radnych.

Nagranie sesji na TwojaTV

Obrady rozpoczęto przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2020 roku.

Następnie radni zajmowali się:

  • uchwałą dotyczącą stałych komisji Rady Miasta Jarosławia. Do Komisji Budżetowej został powołany radny Krzysztof Kiper
  • programem współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu
  • przyjęciem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu”
  • uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty
  • zgodą na zbycie nieruchomości przy ul. Starosanowej oraz nabycie nieruchomości przy. ul Grodziszczańskiej
  • informacjami na temat realizacji inwestycji miejskich, w tym postępami prac prowadzonych przy rewitalizacji Rynku.

najnowsze

Trony z bagnetów

Tekst krytykuje niską frekwencję wyborczą w Polsce i porównuje ją z prawie stuprocentową frekwencją w Rosji, sugerując, że rosyjskie wyniki są manipulowane. Opisuje, jak długie lata komunizmu w Rosji nauczyły obywateli akceptować trudne warunki życia, oraz podkreśla, że obecna polityka Putina, w tym jego bliskie związki z cerkwią, służy wzmocnieniu jego władzy. Autor sugeruje, że Rosja Putina, mimo swojej siły, opiera się na propagandzie i kontroli nad społeczeństwem, a pytanie pozostaje, jak długo Putin będzie w stanie utrzymać swoją pozycję.
SeoHost.pl