niedziela, 1 października, 2023

XXVII sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

Jarmark Benedyktyński 2023

Zaproszenie na XII Jarmark Benedyktyński w Jarosławskim Opactwie - 16-17września (sobota i niedziela)

23 listopada odbyła się kolejna zdalna sesja Rady Miasta Jarosławia. Radni zajmowali się 8 projektami, wszystkie uzyskały poparcie większości radnych.

Nagranie sesji na TwojaTV

Obrady rozpoczęto przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2020 roku.

Następnie radni zajmowali się:

  • uchwałą dotyczącą stałych komisji Rady Miasta Jarosławia. Do Komisji Budżetowej został powołany radny Krzysztof Kiper
  • programem współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu
  • przyjęciem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu”
  • uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty
  • zgodą na zbycie nieruchomości przy ul. Starosanowej oraz nabycie nieruchomości przy. ul Grodziszczańskiej
  • informacjami na temat realizacji inwestycji miejskich, w tym postępami prac prowadzonych przy rewitalizacji Rynku.

najnowsze

Antypolonusi

"Wojna nie jest nigdy tak daleko, bo wojna jest zawsze tak blisko…."Wojciech Młynarski Kim są,...
SeoHost.pl