piątek, 19 kwietnia, 2024
SeoHost.pl

XXVII sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

Szlakiem partyzanckim Ojca Jana i Szpaka

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek zaprasza na wycieczkę szlakiem partyzanckim "Ojca Jana" i "Szpaka" w sobotę 06.04.2024. Szczegóły...

23 listopada odbyła się kolejna zdalna sesja Rady Miasta Jarosławia. Radni zajmowali się 8 projektami, wszystkie uzyskały poparcie większości radnych.

Nagranie sesji na TwojaTV

Obrady rozpoczęto przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2020 roku.

Następnie radni zajmowali się:

  • uchwałą dotyczącą stałych komisji Rady Miasta Jarosławia. Do Komisji Budżetowej został powołany radny Krzysztof Kiper
  • programem współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu
  • przyjęciem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu”
  • uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty
  • zgodą na zbycie nieruchomości przy ul. Starosanowej oraz nabycie nieruchomości przy. ul Grodziszczańskiej
  • informacjami na temat realizacji inwestycji miejskich, w tym postępami prac prowadzonych przy rewitalizacji Rynku.

najnowsze

LXXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przedstawienie porządku obrad....
SeoHost.pl