piątek, 1 lipca, 2022

XLVII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 

Zobacz też

Marsz Dla Życia i Rodziny – Zaproszenie

Marsz Dla Życia i Rodziny rozpocznie się Mszą św. w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski o godzinie 16.00,...

Porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy XLVI a XLVII sesją Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 (Projekt Nr XLVII/1)

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jarosławskiego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie nr 5 miasta Jarosławia. (Projekt Nr XLVII/2)

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Projekt Nr XLVII/3)

8. Interpelacje Radnych.

9. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.

10. Zakończenie obrad.

najnowsze

L sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad L sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4....
SeoHost.pl