czwartek, 23 maja, 2024
SeoHost.pl

XIV sesja Rady Powiatu, wybór nowego starosty

Zobacz też

Noc Zwiedzania Rynku – Jarosław 2024

Zapraszamy na wyjątkową Noc Zwiedzania Rynku w Jarosławiu, która odbędzie się 18 maja. To niepowtarzalna okazja, aby odkryć uroki...

Trwa XIV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego, poniżej transmisja na żywo z obrad, jeszcze z udziałem starosty Tadeusza Chrzana.

Edit, 15:20 – właśnie jednogłośnie wybrano Stanisława Kłopota na nowego starostę. To dotychczasowy przewodniczący Rady Powiatu i kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jarosławiu. W poprzedniej kadencji był członkiem zarządu powiatu, wcześniej pełnił funkcję wiceburmistrza w Pruchniku. Uczęszczał do Techniku Drogowo-Geodezyjnego w Jarosławiu, studiował na Politechnice Lubelskiej.

Wyboru dokonano w związku ze zdobyciem mandatu poselskiego przez dotychczasowego starostę Tadeusza Chrzana.

Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy XII a XIV sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. (Projekt Nr XIV/1)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. (Projekt Nr XIV/2)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr XIV/3)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminą Miejską Jarosław. (Projekt Nr XIV/4)
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie obiektów pływających , jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka w 2020 roku. (Projekt Nr XIV/5)
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dla dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego, który zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu. (Projekt Nr XIV/6)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Projekt Nr XIV/7)
 12. Informacja o stanie realizacji przez Powiat Jarosławski zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 13.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 16. Zakończenie obrad.

Źródło: http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/5201-xiv-sesja-rady-powiatu-jaroslawskiego

najnowsze

Modernizacja nawierzchni i infrastruktury drogowej w Jarosławiu

Władze gminy Jarosław planują przebudowę kolejnych dróg na terenie gminy. Inwestycje obejmują m.in. modernizację nawierzchni oraz poprawę infrastruktury drogowej,...
SeoHost.pl