piątek, 14 czerwca, 2024
SeoHost.pl

Sesja budżetowa Rady Miasta

Zobacz też

Noc Zwiedzania Rynku – Jarosław 2024

Zapraszamy na wyjątkową Noc Zwiedzania Rynku w Jarosławiu, która odbędzie się 18 maja. To niepowtarzalna okazja, aby odkryć uroki...

Dzisiaj o godzinie 9:00 rozpoczęła się XVIII sesja Rady Miasta poświęcona budżetowi Jarosławia. Poniżej transmisja i porządek obrad.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2019 r. oraz z XVII nadzwyczajnej sesji z dnia 19 grudnia 2019 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie miasta Jarosławia, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

6) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2019/2020,

7) w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu,

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

9) w sprawie rozpatrzenia petycji,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok.

V Podjęcie uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2020 r.:

a) przedstawienie opinii o projekcie budżetu przez przewodniczących stałych komisji rady miasta,

b) przedstawienie opinii rad dzielnic o projekcie budżetu,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu,

d) dyskusja nad projektem budżetu oraz ewentualne przegłosowanie wniesionych poprawek,

e) głosowanie uchwały budżetowej.

VI Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia.

VII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VIII Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.”

Źródłojaroslaw.pl
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

najnowsze

Pożyjemy zobaczymy…

Nawet w zniewolonym przez politykę oraz służby specjalne człowieku pozostaje nosicielem myśli wolnej. Jak widać to w narodzie rosyjskim,...
SeoHost.pl