niedziela, 1 października, 2023
Strona głównamainWiadomościXLVII sesja Rady Miasta Jarosławia

XLVII sesja Rady Miasta Jarosławia

Opublikowane

W poniedziałek, 25 kwietnia 2022 roku, o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza, odbyła się XLVII sesja Rady Miasta Jarosławia. XLVII sesja została zwołana w oparciu o artykuł 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz paragraf 53 ustęp 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów z: XLV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 marca 2022 roku, XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 11 kwietnia 2022 roku.

IV Podjęcie uchwał: 1) w sprawie przekazania petycji, 2) w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 3) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia, Oś

V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, 4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok, 5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok, 6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok, 7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok. V Gospodarka zielenią na terenie miasta i na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Jarosław.

VI Omówienie stanu dróg po akcji zimowego utrzymania – sprawozdanie z akcji zimowego utrzymania dróg gminnych za okres grudzień 2021–marzec 2022.

VII Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Jarosławia.

VIII Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.

Najnowsze na stronie

Antypolonusi

"Wojna nie jest nigdy tak daleko, bo wojna jest zawsze...

Jarmark Benedyktyński 2023

Zaproszenie na XII Jarmark Benedyktyński w Jarosławskim Opactwie - 16-17września (sobota i niedziela)

Ideologiczne zaślepienie i odrażające ataki na Kościół…

Źle się dzieje w państwie polskim i to, co ostatnio dzieje się w naszym...

Festiwal Muzyki Dawnej 2023 w Jarosławiu

Program XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej: Niedziela, 20 sierpnia 20:00 Opactwo Sequentia Wędrowiec: wczesnośredniowieczne pieśni...

Więcej

LXII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad....

Formowanie IV

Wernisaż wystawy Formowanie IV, prowadzony przez panią Korczewską w Galerii Głównej u Attavantich. Prace studentów i absolwentów UR.

LXI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 

Porządek obrad LXI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad....