niedziela, 14 kwietnia, 2024
SeoHost.pl
Strona głównamainWiadomościXLVII sesja Rady Miasta Jarosławia

XLVII sesja Rady Miasta Jarosławia

Opublikowane

W poniedziałek, 25 kwietnia 2022 roku, o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza, odbyła się XLVII sesja Rady Miasta Jarosławia. XLVII sesja została zwołana w oparciu o artykuł 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz paragraf 53 ustęp 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów z: XLV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 marca 2022 roku, XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 11 kwietnia 2022 roku.

IV Podjęcie uchwał: 1) w sprawie przekazania petycji, 2) w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 3) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia, Oś

V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, 4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok, 5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok, 6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok, 7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok. V Gospodarka zielenią na terenie miasta i na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Jarosław.

VI Omówienie stanu dróg po akcji zimowego utrzymania – sprawozdanie z akcji zimowego utrzymania dróg gminnych za okres grudzień 2021–marzec 2022.

VII Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Jarosławia.

VIII Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.

Jarosław na starych pocztówkachspot_img

Najnowsze na stronie

Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu w Jarosławiu

https://www.youtube.com/watch?v=xNCcxvGzsIo Święta Zmartwychwstania - film z Niepublicznego Przedszkola Akademia Uśmiechu w Jarosławiu. POD24

Wiosenne zioła

Jakie są korzyści zdrowotne płynące ze spożywania wiosennych ziół takich jak pokrzywa, pędy sosny,...

Czy wielkanocne pyszności są odpowiednie dla psa i kota?

Wielkanoc to święto, które najczęściej spędzamy w gronie najbliższych, przy wspólnym stole, celebrując wspólny...

Rządowe bunkry

Dwadzieścia kilometrów od Bonn, byłej "zastępczej" stolicy RFN, wybudowano w czasach zimnej wojny rządowy...

Więcej

LXXVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXVI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad....

Wystawa zbiorowa w Galerii Rynek 6 – Kobieta

VI wystawa kobiet - artystek związanych ze środowiskiem artystycznym z Jarosławia, Przemyśla, Przeworska, Rzeszowa....

LXXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 29.02.2024 

Porządek obrad LXXV sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad....