Wystawa inna niż zwykle

Wernisaż wystawy Żmurko - Sieradzkiej -u Attavantich