7.6 C
Jarosław
czwartek, Październik 24, 2019

Sesja Rady Miasta Jarosławia – 13 02 2017

Zobacz też

Jarosławski MZK testuje autobus

Od 21 października MZK testuje niskopodłogowy minibus tureckiej marki Karsan Atak z silnikiem Euro...

Eurobud Grupa JKS Jarosław vs KPR Gminy Kobierzyce

W najbliższą sobotę (26.10) w Jarosławiu w hali MOSiR odbędzie się pojedynek...

Nieplanowane

4 oraz 7 listopada godz. 19.30Film prod:USA, czas trwania:106 min, od lat: 15

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Jarosławia odbytej w dniu 19 stycznia 2017 r.
IV. Dyskusja – podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
V. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019,
2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Jarosławia na 2017 rok,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta Jarosławia,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Miasta Jarosławia,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Jarosław, a udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów,
6) w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2032,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016 – 2026 oraz zaciągnięcia zobowiązań wykraczajacych poza rok budżetowy 2016,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
11) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych,
13) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
15) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
16) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
17) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „E-Jarosław: e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia” oraz zaciągnięciu zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017,
18) w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu.
VI. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
VII. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
VIII. Delegowanie przedstawicieli Rady Miasta do prac w Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu przygotowania projektu listy przydziału mieszkań na rok 2017r.
IX. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
X. Wolne wnioski i informacje.
XI. Zakończenie obrad.

najnowsze

XIV sesja Rady Miasta Jarosławia

21 października odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Jarosławia. Projekty uchwał oraz sprawozdania dostępne są w BIP,...

Budżet Obywatelski – wyniki

Wczoraj o godzinie 17:00 w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu burmistrz Waldemar Paluch ogłosił wyniki głosowania w budżecie obywatelskim...
video

O Festiwalu Muzycznym im. Jana Kusiewicza

Materiał o minionym już festiwalu, który zapowiadaliśmy na naszej stronie. W nim m.in. wywiad z dr Jackiem Ściborem, dyrektorem festiwalu. Jan Kusiewicz...
video

Dzień Edukacji Narodowej w SP nr 2

Reportaż ze Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie miały miejsce obchody Dnia Edukacji Narodowej (tzw. Dzień Nauczyciela), w tym pasowanie na ucznia. W...
video

Inauguracja roku akademickiego w PWSTE

Materiał z piątkowej inauguracji roku akademickiego w jarosławskiej uczelni, a w nim m.in. wypowiedź rektora na temat współpracy z Politechniką Rzeszowską oraz...

Więcej podobnych