piątek, 23 lutego, 2024
Strona głównamainWiadomościSesja Rady Miasta Jarosławia - 13 02 2017

Sesja Rady Miasta Jarosławia – 13 02 2017

Opublikowane

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Jarosławia odbytej w dniu 19 stycznia 2017 r.
IV. Dyskusja – podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
V. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019,
2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Jarosławia na 2017 rok,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta Jarosławia,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Miasta Jarosławia,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Jarosław, a udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów,
6) w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2032,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016 – 2026 oraz zaciągnięcia zobowiązań wykraczajacych poza rok budżetowy 2016,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
11) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych,
13) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
15) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
16) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
17) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „E-Jarosław: e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia” oraz zaciągnięciu zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017,
18) w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu.
VI. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
VII. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
VIII. Delegowanie przedstawicieli Rady Miasta do prac w Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu przygotowania projektu listy przydziału mieszkań na rok 2017r.
IX. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
X. Wolne wnioski i informacje.
XI. Zakończenie obrad.

Jarosław na starych pocztówkachspot_img

Najnowsze na stronie

Zanim przyjmiesz małego kotka do domu.

Światowy Dzień Kota obchodzony jest 17 lutego, ale dla miłośników kotów każdy dzień jest świętem. Koty przynoszą korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Przygarnięcie kota to początek długiej przygody i ważne jest, aby zapewnić mu najlepszy start. Przeczytaj jak to zrobić.

Jarosławska Droga Krzyżowa 2024

W piątek 16 lutego odbędzie się w Jarosławiu wspólna dla wszystkich parafii Droga Krzyżowa...

XXXIII Podkarpacki Festiwal Piosenki 

Zaproszenie do udziału w 33. edycji Podkarpackiego Festiwalu Piosenki "Śpiewaj razem z nami"! Organizowane...

Miłość i związki w Polsce: Najnowsze trendy i odkrycia

Najważniejsza dla Polaków w związku jest bliskość i docenianie drugiej osoby poprzez małe gesty....

Więcej

LXXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 

Porządek obrad LXXIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad....

W oczekiwaniu na epilog – wernisaż wystawy w Małej Galerii

W dniu 07 12 2023 w Małej Galerii JOKiS odbył się wernisaż Teresy Ulmy...

LXXI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3....