Raport o stanie Jarosławia za rok 2018

Ratusz w Jarosławiu

Burmistrz Miasta Jarosławia przedstawił raport o stanie gminy, który podsumowuje działalność burmistrza w 2018 roku, przedstawia realizację strategii, programów, polityk, budżetu obywatelskiego i uchwał rady gminy. Raport jest do pobrania tutaj. Podczas sesji 27 czerwca Rada Miasta Jarosławia będzie rozpatrywała ten dokument, poprzez uchwałę udzieli bądź nie udzieli absolutorium burmistrzowi, odbędzie się też debata nad raportem.

W debacie mogą też brać udział mieszkańcy pod warunkiem złożenia pisemnego zgłoszenia do przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia. Zgłoszenie musi być poparte podpisami przynajmniej 50 mieszkańców (do pobrania tutaj) i złożone w biurze rady (Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, II piętro, pok. 27) do 26 czerwca. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, podczas debaty dopuszczonych do głosu będzie 15 mieszkańców Jarosławia, chyba że rada zwiększy tę liczbę.

źródło: jaroslaw.pl