środa, 29 maja, 2024
SeoHost.pl
Strona głównamainWiadomościLXIX sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 

LXIX sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 

Opublikowane

Porządek obrad LXIX sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LXVIII a LXIX sesją Rady Powiat

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023. (Projekt Nr LXIX/1)

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023. (Projekt Nr LXIX/2)

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radymnie. (Projekt Nr LXIX/3)

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radymnie. (Projekt Nr LXIX/4)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. (Projekt Nr LXIX/5)

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcia rozwoju przedsiębiorczości” w ramach naboru nr FEPK.07.03- IP.01-0001/23 w ramach Priorytetu 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. (Projekt Nr LXIX/6)

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy zawartej w trybie bezprzetargowym, dotyczącej najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego.(Projekt Nr LXIX/7)

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny samodzielnego lokalu oraz nieruchomości zabudowanej na rzecz Skarbu Państwa. (Projekt Nr LXIX/8)

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa. (Projekt Nr LXIX/9)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2023 roku. (Projekt Nr LXIX/10)

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr LXIX/11)

16. Interpelacje Radnych.

17. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.

18. Zakończenie obrad.

Jarosław na starych pocztówkachspot_img

Najnowsze na stronie

Pożyjemy zobaczymy…

Nawet w zniewolonym przez politykę oraz służby specjalne człowieku pozostaje nosicielem myśli wolnej. Jak...

Wiosenna Ochrona Oczu: dieta, okulary i innowacyjne metody

Wiosna to czas kiedy nasze oczy narażone są na większą ilość szkodliwych czynników. W...

Noc Zwiedzania Rynku – Jarosław 2024

Zapraszamy na wyjątkową Noc Zwiedzania Rynku w Jarosławiu, która odbędzie się 18 maja. To...

Edukacyjne Widowisko: Polacy, którzy Zmienili Świat

Biuro Niepodległa, Urząd Miasta Jarosławia oraz Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki zapraszają na bezpłatne,...

Więcej

I sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Wręczenie zaświadczeń o...

LXXVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 24.04.2024 

Porządek obrad LXXVIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3....

LXXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności...