środa, 29 maja, 2024
SeoHost.pl
Strona głównamainWiadomościLI sesja Rady Miasta Jarosławia

LI sesja Rady Miasta Jarosławia

Opublikowane

LI sesja Rady Miasta Jarosławia – poniedziałek, 29 sierpnia 2022 roku, godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza.

Sesja została zwołana w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 4a, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022.559 z późn. zm.) oraz §53 ust. 2, §54 ust. 5 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów z: XLIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 czerwca 2022 r., L nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 lipca 2022 r.

IV Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie miasta.

V Podjęcie uchwał: 1) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Jarosław, 2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok, 3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok, 4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok, 5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok, 6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok, 7) w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław, 8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 11) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 12) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 13) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Jarosławia na lata 2022-2025”.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Jarosław na starych pocztówkachspot_img

Najnowsze na stronie

Pożyjemy zobaczymy…

Nawet w zniewolonym przez politykę oraz służby specjalne człowieku pozostaje nosicielem myśli wolnej. Jak...

Wiosenna Ochrona Oczu: dieta, okulary i innowacyjne metody

Wiosna to czas kiedy nasze oczy narażone są na większą ilość szkodliwych czynników. W...

Noc Zwiedzania Rynku – Jarosław 2024

Zapraszamy na wyjątkową Noc Zwiedzania Rynku w Jarosławiu, która odbędzie się 18 maja. To...

Edukacyjne Widowisko: Polacy, którzy Zmienili Świat

Biuro Niepodległa, Urząd Miasta Jarosławia oraz Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki zapraszają na bezpłatne,...

Więcej

I sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Wręczenie zaświadczeń o...

LXXVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 24.04.2024 

Porządek obrad LXXVIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3....

LXXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności...