niedziela, 1 października, 2023
Strona głównamainWiadomościLI sesja Rady Miasta Jarosławia

LI sesja Rady Miasta Jarosławia

Opublikowane

LI sesja Rady Miasta Jarosławia – poniedziałek, 29 sierpnia 2022 roku, godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza.

Sesja została zwołana w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 4a, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022.559 z późn. zm.) oraz §53 ust. 2, §54 ust. 5 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów z: XLIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 czerwca 2022 r., L nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 lipca 2022 r.

IV Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie miasta.

V Podjęcie uchwał: 1) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Jarosław, 2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok, 3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok, 4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok, 5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok, 6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok, 7) w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław, 8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 11) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 12) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 13) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Jarosławia na lata 2022-2025”.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Najnowsze na stronie

Antypolonusi

"Wojna nie jest nigdy tak daleko, bo wojna jest zawsze...

Jarmark Benedyktyński 2023

Zaproszenie na XII Jarmark Benedyktyński w Jarosławskim Opactwie - 16-17września (sobota i niedziela)

Ideologiczne zaślepienie i odrażające ataki na Kościół…

Źle się dzieje w państwie polskim i to, co ostatnio dzieje się w naszym...

Festiwal Muzyki Dawnej 2023 w Jarosławiu

Program XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej: Niedziela, 20 sierpnia 20:00 Opactwo Sequentia Wędrowiec: wczesnośredniowieczne pieśni...

Więcej

LXII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad....

Formowanie IV

Wernisaż wystawy Formowanie IV, prowadzony przez panią Korczewską w Galerii Głównej u Attavantich. Prace studentów i absolwentów UR.

LXI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 

Porządek obrad LXI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad....