wtorek, 27 lutego, 2024
Strona głównamainWiadomościIII sesja Rady Miasta Jarosławia

III sesja Rady Miasta Jarosławia

Opublikowane

17 grudnia 2018 w sali narad jarosławskiego magistratu odbyły się obrady III sesji Rady Miasta Jarosławia VIII kadencji. 

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

II Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 3 grudnia 2018 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy,

2) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

5) w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2018 r.,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław,

7) w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 r.,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 r.

V Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Jarosławia na 2019 r.

VI Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VII Wolne wnioski i informacje.

VIII Zakończenie obrad.

Jarosław na starych pocztówkachspot_img

Najnowsze na stronie

Szukając wspólnego mianownika….

To był dzień , kiedy nagle zgasły wszystkie reklamy na Times Square i Fifth...

Zanim przyjmiesz małego kotka do domu.

Światowy Dzień Kota obchodzony jest 17 lutego, ale dla miłośników kotów każdy dzień jest świętem. Koty przynoszą korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Przygarnięcie kota to początek długiej przygody i ważne jest, aby zapewnić mu najlepszy start. Przeczytaj jak to zrobić.

Jarosławska Droga Krzyżowa 2024

W piątek 16 lutego odbędzie się w Jarosławiu wspólna dla wszystkich parafii Droga Krzyżowa...

XXXIII Podkarpacki Festiwal Piosenki 

Zaproszenie do udziału w 33. edycji Podkarpackiego Festiwalu Piosenki "Śpiewaj razem z nami"! Organizowane...

Więcej

LXXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 

Porządek obrad LXXIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad....

W oczekiwaniu na epilog – wernisaż wystawy w Małej Galerii

W dniu 07 12 2023 w Małej Galerii JOKiS odbył się wernisaż Teresy Ulmy...

LXXI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3....