piątek, 22 września, 2023

I sesja Rady Miasta Jarosławia VIII kadencji (2018-2023)

Zobacz też

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia (II piętro, pokój 25), a w porządku obrad I sesji znajdą się: ślubowanie radnych, wybór przewodniczącego rady oraz ślubowanie burmistrza.

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 ze zm.), pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miasta Jarosławia VIII kadencji, do czasu wyboru przewodniczącego rady, poprowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Planowany (szczegółowy) porządek obrad:

I Otwarcie sesji.

II Wręczenie zaświadczeń o wyborze.

III Złożenie ślubowania przez radnych.

IV Stwierdzenie prawomocności obrad.

V Wybór przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego rady miasta,

b) powołanie komisji skrutacyjnej,

c) przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego rady miasta,

d) przeprowadzenie głosowania,

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

VI Przyjęcie przez przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia obowiązków prowadzenia sesji od radnego seniora.

VII Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Jarosławia.

VIII Expose Burmistrza Miasta Jarosławia.

IX Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jarosławia.

X Zakończenie obrad.

najnowsze

Sezon 2023 w pełni – Arboretum Bolestraszyce

Arboretum w Bolestraszycach to piękne miejsce pełne roślin i wystaw. Pogoda sprzyja, więc warto je odwiedzić