niedziela, 14 kwietnia, 2024
SeoHost.pl
Strona głównamainBlogiZadbana Pani w kapeluszu. Niełatwy życiorys reżyserki teatru kukiełkowego

Zadbana Pani w kapeluszu. Niełatwy życiorys reżyserki teatru kukiełkowego

Opublikowane

Izabella Melińska urodziła się w 13 września1912 roku we Lwowie jako córka urzędnika katastru, będąc jedynym dzieckiem swoich rodziców. Ojciec zmarł, a matka powtórnie wyszła za mąż za profesora Politechniki Lwowskiej, co wpływało na atmosferę intelektualną otwartego domu, odwiedzanego przez licznych studentów 1.

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że nieznane pozostaje nazwisko rodowe Melińskiej, ani nazwisko jej ojczyma, co ułatwiłoby np. poszukiwania dokumentów jej dotyczących.

Izabella uczęszczała do Zakładu Naukowo -Wychowawczego SS. de Notre Dame we Lwowie (obejmującego szkołę podstawową i gimnazjum humanistyczne), który ukończyła w 1932 roku.

Po opuszczeniu gimnazjum miała – jak pisze – ,,wysłuchany rok historii sztuki, rok kursu handlowego i roczny kurs gospodarczy w Snopkowie” (Główna Szkoła Gospodarcza Żeńska w Snopkowie, na obrzeżach Lwowa – dop. autora) 2.

W wykazie nazwisk i adresów Snopkowianek figuruje tylko jedna Izabela (nb. przez jedno l), zam. we Lwowie: Kotulanka Izabela – Krzyworączka 3. Czy pod tymi dwoma nazwiskami, ojca i ojczyma (?), kryje się późniejsza Melińska? Szansę na rzetelne i nie budzące wątpliwości sprawdzenie tego faktu dawałaby jedynie wyprawa do Lwowa.

W latach 1933-1934 Melińska została zatrudniona w zaprzysiężonej firmie buchalteryjnej ,,Fiducia” we Lwowie 4.


1. http://smj.jaroslaw.pl/aktualnosci/424-izabeli-meliskiej-wychowawczyni-modziey-i-tworczyni-teatru-kacperekq.

2. Życiorys i kwestionariusz osobowy I. Melińskiej w związku podjęciem przez nią pracy w PSS w Jarosławiu w 1953 r. (ze zbiorów Jerzego Czechowicza).

3.Snopkowianka”, Lwów – Snopków 1938, s. 33, https://pochodzimyzelwowa.pl/snopkow-prywatny-instytut-gospodarczego-ksztalcenia-kobiet/

4. Życiorys i kwestionariusz osobowy

Jarosław na starych pocztówkachspot_img

Najnowsze na stronie

Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu w Jarosławiu

https://www.youtube.com/watch?v=xNCcxvGzsIo Święta Zmartwychwstania - film z Niepublicznego Przedszkola Akademia Uśmiechu w Jarosławiu. POD24

Wiosenne zioła

Jakie są korzyści zdrowotne płynące ze spożywania wiosennych ziół takich jak pokrzywa, pędy sosny,...

Czy wielkanocne pyszności są odpowiednie dla psa i kota?

Wielkanoc to święto, które najczęściej spędzamy w gronie najbliższych, przy wspólnym stole, celebrując wspólny...

Rządowe bunkry

Dwadzieścia kilometrów od Bonn, byłej "zastępczej" stolicy RFN, wybudowano w czasach zimnej wojny rządowy...

Więcej

Wiosenne zioła

Jakie są korzyści zdrowotne płynące ze spożywania wiosennych ziół takich jak pokrzywa, pędy sosny,...

Rządowe bunkry

Dwadzieścia kilometrów od Bonn, byłej "zastępczej" stolicy RFN, wybudowano w czasach zimnej wojny rządowy...

Blisko, blisko, coraz bliżej ….wiosna

Wielkimi krokami zbliża się wiosna. Ta meteorologiczna rozpoczęła się 1 marca. Data przyjęta przez...