piątek, 22 września, 2023

XII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zobacz też

Nagranie z kanału YT Powiat Jarosławski .

W czasie wtorkowych obrad radni powiatowi jednogłośnie podjęli decyzję o pokryciu ujemnego wyniku Centrum Opieki Medycznej za rok 2018 w kwocie 2 mln złotych ze środków budżetu powiatu. Przyjęto też uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową w kwestii wydatków na inwestycje drogowe, w związku z uzyskanymi środkami – łączna kwota wydatków na drogi w budżecie powiatu wzrosła o blisko 6 mln złotych za sprawą zdobycia pieniędzy z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dzięki uchwałom Rady Gminy Radymno i Rady Miejskiej w Pruchniku, dofinansowującym inwestycje powiatowe.

Głos zabrała również wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, omawiając dotychczasową współpracę między samorządem wojewódzkim a powiatowym oraz mówiąc o możliwościach na przyszłość.

najnowsze

Sezon 2023 w pełni – Arboretum Bolestraszyce

Arboretum w Bolestraszycach to piękne miejsce pełne roślin i wystaw. Pogoda sprzyja, więc warto je odwiedzić