Rondo imienia Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza?

Inicjatywa nadania rondu na ulicy Pawłosiowskiej i Strzeleckiej imienia dr. Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza. Uzasadnienie przedstawione przez  Starostę Jarosławskiego T. Chrzana, posła B. Rzońcę oraz  wiceprzewodniczącą Rady Miasta Jarosławia B. Łanowy.

Inicjatywa w sprawie nadania imienia rondu na ul. Strzeleckiej