Rekonstrukcja wydarzeń wrześniowych w Tryńczy

7 września w Tryńczy miała miejsce widowiskowa rekonstrukcja wydarzeń sprzed 80 lat, po niej częstowano się wojskową grochówką i śpiewano pieśni wojskowe. Rekonstrukcja staje się już lokalną tradycją, w tym roku obchody trwały dwa dni, bo już 6 września złożono kwiaty, miała miejsce msza polowa, prelekcja, projekcja filmów, ognisko i warsztaty kulinarne.

Materiał TwojaTV / YT