środa, 29 maja, 2024
SeoHost.pl
Strona głównamainBlogiPamiętajmy o Kolegach

Pamiętajmy o Kolegach

Opublikowane

31 sierpnia br. w Dniu Solidarności i Wolności członkowie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Wojewódzki w Jarosławiu oddali hołd, zapalili znicze na grobach i odmówili modlitwę za zmarłych Kolegów: śp. Waldemara Mikołowicza (Nowy Cmentarz), śp. Andrzeja Mazurkiewicza i śp. Pawła Niemkiewicza (Stary Cmentarz). Uczciliśmy również Kapelana ,,Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszkę (pomnik w Opactwie). W delegacji znaleźli się: Bogusław Cichy (wiceprzewodniczący SORwSW), Ryszard Bugryn, Krzysztof Mruk i Andrzej Zgryźniak.

Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie…..

Biogramy z ENCYKLOPEDII SOLIDARNOŚCI

Waldemar Mikołowicz, ur. 4 I 1938 w Rawie Ruskiej (obecnie Ukraina). Ukończył Technikum Chemiczne w Jarosławiu (1956) oraz Technikum Ceramiki Budowlanej w Krotoszynie (1965).

1957-1981 pracownik Przedsiębiorstwa Terenowego Ceramiki Budowlanej w Jarosławiu (od lat 70. Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Oddział w Jarosławiu), 1976-1978 nauczyciel zawodu w Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, 1979-1981 instruktor jazdy w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Kierowców Ligi Obrony Kraju tamże, 1983-1992 na rencie, w 1985 pracownik Usługowej Spółdzielni Pracy w Jarosławiu. 1971 – X 1980 w PZPR.

Od VIII/IX 1980 współorganizator druku okolicznościowych plakatów i ulotek; uczestnik strajku w RzPCB. Od IX 1980 w „S”; organizator struktur „S” w RzPCB w Jarosławiu, Tarnobrzegu, Nisku, Mielcu, Rzeszowie i w Zjednoczeniu Przemysłu Ceramiki Budowlanej w Warszawie; współorganizator MKZ w Jarosławiu, członek Zarządu; od XII 1980 przewodniczący KZ w RzPCB, w VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów, członek ZR. 3 I – 20 II 1981 delegat MKR podczas strajku ustrzycko-rzeszowskiego (ochrona strajku). 12 XII 1981 zatrzymany za kolportaż prasy niezależnej, m.in. pisma „Wryj”.

13 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, od 24 IV 1982 w Nowym Łupkowie, od 3 VIII 1982 w Załężu k. Rzeszowa, od 28 VIII 1982 ponownie w Nowym Łupkowie, zwolniony 11 X 1982. Od XII 1982 uczestnik tajnych rekolekcji dla rolników w Krasiczynie. 1983-1989 uczestnik kolportażu wydawnictw podziemnych i emigracyjnych (m.in. Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów z przedmową W. Andersa, Londyn 1982). 27 X 1983 skazany przez Sąd Rejonowy w Przeworsku na 2,5 roku więzienia za gromadzenie i przechowywanie literatury niezależnej; w 1983 zwolniony na mocy amnestii, 4 XI 1983 Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Przeworsku. 1983-1989 członek Solidarności Walczącej, kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, inicjator i organizator nielegalnego budownictwa sakralnego (kościoły w Jarosławiu: pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, Chrystusa Króla, Miłosierdzia Bożego, świątynie w Łazach Kostkowskich, Wólce Pełkińskiej i Pawłosiowie); organizator Mszy za Ojczyznę.

W 1989 członek KO w Jarosławiu. Z-ca prezesa Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Zielonej Górze. Współzałożyciel Zarządu Związku Stowarzyszeń Osób Represjonowanych (w 1990 członek Zarządu w Gdańsku). Od 1992 na emeryturze. W 1997 założyciel Oddziału Wojewódzkiego w Jarosławiu SORwSW, od 2004 prezes honorowy. Organizator budowy pomników ks. Jerzego Popiełuszki na terenie opactwa ss. benedyktynek (1994) i klasztoru oo. dominikanów w Jarosławiu (2004).

Wyróżniony Krzyżem Semper Fidelis (1999), honorową nagrodą Burmistrza Miasta Jarosławia w dziedzinie aktywności społecznej (2002), odznaką Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” (2009), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

25 VIII 1982 – 17 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Przemyślu/p. III RUSW w Jarosławiu w ramach SOR krypt. Konspirator.

Agnieszka Skrzypek

Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz, ur. 11 V 1963 w Jarosławiu, zm. 21 III 2008 w Warszawie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Prawa (1989), doktorat (2005).

Po 13 XII 1981 członek lokalnej jarosławskiej organizacji podziemnej Polska Młodzież Walcząca. 1982-1989 wielokrotnie zatrzymywany (oskarżał funkcjonariuszy SB o blokowanie przyjęcia na wyższe studia). W 1985 założyciel nieformalnej grupy KPN w Jarosławiu, 1986-1988 szef Okręgu Rzeszowsko-Przemyskiego KPN; jako szef struktur KPN współpracownik RKW „S” w Rzeszowie i Solidarności Walczącej; 1988-1989 szef Obszaru Rzeszowsko-Przemyskiego KPN; od 1988 członek Rady Politycznej KPN; w VIII 1988 inicjator powołania Lokalnego Parlamentu Ugrupowań Niezależnych Ziemi Rzeszowskiej, w którego skład wchodziły: miejscowa KPN, Rzeszowski Oddział Solidarności Walczącej, Rzeszowski Komitet Oporu Rolników i „S” Ziemi Jarosławskiej; 1989-1991 szef Okręgu Rzeszowsko-Przemyskiego KPN. 1988-1994 współwydawca prasy niezależnej, m.in. „Pobudki”, „Gazety Polskiej” KPN, „Czarno na Białym”.

1991-1993 poseł RP z listy KPN, wiceprzewodniczący i członek rady programowej partii. 1994-2001 radny Miasta Jarosław, delegat na sejmik woj. przemyskiego. 1994-1997 wiceburmistrz Jarosławia. Autor i współautor wielu inicjatyw samorządowych; działał m.in. na rzecz powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. 1997-2001 senator RP z listy AWS, 2005-2008 z listy PiS.

Autor historycznych książek popularnonaukowych oraz powieści science fiction: Czarny Piotruś (1989), Piotr I, Katarzyna I – historia nieznana (1996), Upadek aniołów (1997), Anioły śmierci (1999) i Zemsta aniołów (2006). Autor kilkuset artykułów w prasie polskiej i zagranicznej.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

12 V – 17 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Przemyślu w ramach SOR krypt. Wichrzyciele; 20 XI 1987 – 23 I 1990 przez p. III RUSW w Jarosławiu w ramach SOS krypt. Sieć; 15 III 1988 – 16 VI 1989 przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie ramach SOR krypt. Pawilon.

Artur Brożyniak

Paweł Maria Niemkiewicz, ur. 23 XII 1960 w Przemyślu, zm. 21 V 2014. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek socjologia (1989).

W 1981 pracownik MKZ „S” w Jarosławiu, redaktor dwutygodnika związkowego „Do rzeczy”; korespondent prasowy podczas I KZD, współpracownik biuletynów i serwisów związkowych (AS, BIPS).

Po 13 XII 1981 współorganizator podziemnych struktur „S” w regionie, zaangażowany w działania wydawnicze i szkoleniowe; 1982-1985 student UJ, organizator ruchu wydawniczego („Tędy”, „Pogląd”, „Brulion”); w 1985 aresztowany, skazany na 1 rok więzienia za „rozpowszechnianie wydawnictw książkowych i broszurowych o treści zawierającej fałszywe wiadomości o stosunkach społeczno-politycznych i ustrojowych panujących w PRL, co mogło wyrządzić poważną szkodę interesom państwa”.

W 1989 uczestnik przygotowań do wyborów 4 VI, organizator prasy regionalnej i struktur związkowych. Członek Zarządu rzeszowskiego oddziału SDP, delegat na zjazdy tej organizacji (1989, 1990); członek KO Ziemi Jarosławskiej; w 1990 wicewojewoda przemyski.

Autor tomiku wierszy Wewnątrz wydanego przez bibliotekę „Miesięcznika Małopolskiego” (1988).

28 IV 1981 – 9 V 1981 rozpracowywany przez KW MO w Przemyślu w ramach SO krypt. Uzdrowisko; 23 VIII 1982 – 14 XII 1987 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Konspirator.

Michał Stręk

Jarosław na starych pocztówkachspot_img

Najnowsze na stronie

Pożyjemy zobaczymy…

Nawet w zniewolonym przez politykę oraz służby specjalne człowieku pozostaje nosicielem myśli wolnej. Jak...

Wiosenna Ochrona Oczu: dieta, okulary i innowacyjne metody

Wiosna to czas kiedy nasze oczy narażone są na większą ilość szkodliwych czynników. W...

Noc Zwiedzania Rynku – Jarosław 2024

Zapraszamy na wyjątkową Noc Zwiedzania Rynku w Jarosławiu, która odbędzie się 18 maja. To...

Edukacyjne Widowisko: Polacy, którzy Zmienili Świat

Biuro Niepodległa, Urząd Miasta Jarosławia oraz Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki zapraszają na bezpłatne,...

Więcej

Pożyjemy zobaczymy…

Nawet w zniewolonym przez politykę oraz służby specjalne człowieku pozostaje nosicielem myśli wolnej. Jak...

Katorżnicy

Ludzie mogą być bardziej okrutni niż zwierzęta, co widać w historii wojen i konfliktów, które przynoszą śmierć i zniszczenie. Historia wojen między Polską a Niemcami i Rosją jest długa i krwawa, z licznymi bitwami i zsyłkami, zwłaszcza w czasach caratu i stalinizmu. Liczba polskich ofiar zesłań na Sybir i innych represji jest ogromna, co świadczy o skali zaplanowanej zagłady przez reżimy rosyjskie.

Zbrodnia i kara

Zbrodnia i kara w międzynarodowej polityce od czasu do czasu znajduje swoje miejsce, posiada...