piątek, 19 kwietnia, 2024
SeoHost.pl
Strona głównamainNadesłane filmyLXXVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

LXXVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Opublikowane

Porządek obrad LXXVI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LXXV a LXXVI sesją Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2024 (Projekt Nr LXXVI/1)

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2024 (Projekt Nr LXXVI/2)

7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr LXXI/512/2023 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2024 roku. (Projekt Nr LXXVI/3)

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2023r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. (Projekt Nr LXXVI/4)

9. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarosławskim na lata 2024 – 2026. (Projekt Nr LXXVI/5)

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Jarosławskim na lata 2024-2030. (Projekt Nr LXXVI/ 6)

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu Jarosławskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Projekt Nr LXXVI/7) 12. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowań wyjaśniających. (Projekt Nr LXXVI/8)

13. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowań wyjaśniających. (Projekt Nr LXXVI/9)

14. Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. (Projekt Nr LXXVI/10)

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr LXXVI/11)

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi właściwemu organowi. (Projekt Nr LXXVI/12)

17. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli zarzutów zawartych w piśmie mieszkańca powiatu z dnia 12.02.2024 r.

18. Informacja dotycząca zagospodarowania poscaleniowego w Pruchniku.

19. Interpelacje Radnych.

LXXVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 26.03.2024
Jarosław na starych pocztówkachspot_img

Najnowsze na stronie

LXXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności...

Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu w Jarosławiu

https://www.youtube.com/watch?v=xNCcxvGzsIo Święta Zmartwychwstania - film z Niepublicznego Przedszkola Akademia Uśmiechu w Jarosławiu. POD24

Wiosenne zioła

Jakie są korzyści zdrowotne płynące ze spożywania wiosennych ziół takich jak pokrzywa, pędy sosny,...

Czy wielkanocne pyszności są odpowiednie dla psa i kota?

Wielkanoc to święto, które najczęściej spędzamy w gronie najbliższych, przy wspólnym stole, celebrując wspólny...

Więcej

LXXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności...

Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu w Jarosławiu

https://www.youtube.com/watch?v=xNCcxvGzsIo Święta Zmartwychwstania - film z Niepublicznego Przedszkola Akademia Uśmiechu w Jarosławiu. POD24

90 lat Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia

https://www.youtube.com/watch?v=UqF7iq_IeAk Wywiad z prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Marcinem Zaborniakiem - rozmowa o 90 latach trwania...