niedziela, 10 grudnia, 2023
Strona głównamainW skrócieLXVII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

LXVII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Opublikowane

Porządek obrad LXVII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LXVI a LXVII sesją Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Powiat Jarosławski przedsięwzięcia pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w ramach Konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” z Krajowego Planu Podbudowy i Zwiększania Odporności. (Projekt Nr LXVII/ 1)

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023 (Projekt Nr LXVII/2).

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023 (Projekt Nr LXVII/3).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LXVII/4)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku. (Projekt Nr LXVII/5 )

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Projekt Nr LXVII/6 )

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” zgłaszanego do wyboru przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna. (Projekt Nr LXVII/7)

12. Interpelacje Radnych.

13. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.

14. Zakończenie obrad.

Najnowsze na stronie

Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 w zimowej scenerii

Kilka zdjęć z Jarmarku Bożonarodzeniowego odbywającego się na jarosławskim Rynku. Zdjęcia wykonane wieczorem w...

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii – koncert

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiegoz okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii 12 grudnia 2023...

W oczekiwaniu na epilog – wernisaż wystawy w Małej Galerii

W dniu 07 12 2023 w Małej Galerii JOKiS odbył się wernisaż Teresy Ulmy...

Trudne warunki na drogach

Panująca obecnie aura powoduje trudne warunki na drogach. Policjanci apelują o rozwagę i zdrowy...

Więcej

Trudne warunki na drogach

Panująca obecnie aura powoduje trudne warunki na drogach. Policjanci apelują o rozwagę i zdrowy...

Najciekawsze wydarzenia w Jarosławiu i okolicach od 9 03 – 14 03 2023

Jeśli szukasz ciekawych propozycji na spędzenie wolnego czasu w Jarosławiu i okolicach, mamy dla...

Policjanci z jarosławskiej komendy zapobiegają tragedii

Policjanci z jarosławskiej komendy szybko i zdecydowanie zareagowali na zgłoszenia o mężczyznach mających myśli...