wtorek, 16 lipca, 2024
SeoHost.pl
Strona głównamainNadesłane filmyLXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

LXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Opublikowane

Porządek obrad LXIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LXIII a LXV sesją Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023. (Projekt Nr LXV/1)

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023. (Projekt Nr LXV/2)

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023. (Projekt Nr LXV/3)

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LXV/4)

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu z Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu oraz jego likwidacji. (Projekt Nr LXV/5)

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Powiatu Jarosławskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. (Projekt Nr LXV/6)

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2023 roku. (Projekt Nr LXV/7).

12. Sprawozdanie z wykonania „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, przyjętego uchwałą nr XLI/326/2021 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 25 listopada 2021 r.

13. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie.

14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.

15. Interpelacje Radnych.

16. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.

17. Zakończenie obrad.

Jarosław na starych pocztówkachspot_img

Najnowsze na stronie

Trony z bagnetów

Tekst krytykuje niską frekwencję wyborczą w Polsce i porównuje ją z prawie stuprocentową frekwencją w Rosji, sugerując, że rosyjskie wyniki są manipulowane. Opisuje, jak długie lata komunizmu w Rosji nauczyły obywateli akceptować trudne warunki życia, oraz podkreśla, że obecna polityka Putina, w tym jego bliskie związki z cerkwią, służy wzmocnieniu jego władzy. Autor sugeruje, że Rosja Putina, mimo swojej siły, opiera się na propagandzie i kontroli nad społeczeństwem, a pytanie pozostaje, jak długo Putin będzie w stanie utrzymać swoją pozycję.

W Jarosławiu dyskutowano o dotacjach dla młodych ludzi

Przedstawiciele Fundacji Misji Obywatelskiej od początku czerwca aktywnie objeżdżają region podkarpacki, odbywając spotkania ze...

Dni Jarosławia 2024

Dni Jarosławia 2024Rynek 29–30 czerwca 2024 28 CZERWCA – 30 CZERWCA Żarciowozy – VI...

Dobro którego oczekujemy

Dwie Europy, ta zachodnia i środkowo wschodnia, tak sobie podobne i zarazem tak bardzo...

Więcej

Wywiad z Marcinem Nazarewiczem

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Marcinem Nazarewiczem, nowo wybranym burmistrzem Jarosławia. Dziennikarze "Ekspresu Jarosławskiego"...

I sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Wręczenie zaświadczeń o...

LXXVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 24.04.2024 

Porządek obrad LXXVIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3....