środa, 28 lutego, 2024
Strona głównamainNadesłane filmyLXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

LXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Opublikowane

Porządek obrad LXIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LXIII a LXV sesją Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023. (Projekt Nr LXV/1)

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023. (Projekt Nr LXV/2)

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023. (Projekt Nr LXV/3)

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LXV/4)

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu z Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu oraz jego likwidacji. (Projekt Nr LXV/5)

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Powiatu Jarosławskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. (Projekt Nr LXV/6)

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2023 roku. (Projekt Nr LXV/7).

12. Sprawozdanie z wykonania „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, przyjętego uchwałą nr XLI/326/2021 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 25 listopada 2021 r.

13. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie.

14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.

15. Interpelacje Radnych.

16. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.

17. Zakończenie obrad.

Jarosław na starych pocztówkachspot_img

Najnowsze na stronie

Szukając wspólnego mianownika….

To był dzień , kiedy nagle zgasły wszystkie reklamy na Times Square i Fifth...

Zanim przyjmiesz małego kotka do domu.

Światowy Dzień Kota obchodzony jest 17 lutego, ale dla miłośników kotów każdy dzień jest świętem. Koty przynoszą korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Przygarnięcie kota to początek długiej przygody i ważne jest, aby zapewnić mu najlepszy start. Przeczytaj jak to zrobić.

Jarosławska Droga Krzyżowa 2024

W piątek 16 lutego odbędzie się w Jarosławiu wspólna dla wszystkich parafii Droga Krzyżowa...

XXXIII Podkarpacki Festiwal Piosenki 

Zaproszenie do udziału w 33. edycji Podkarpackiego Festiwalu Piosenki "Śpiewaj razem z nami"! Organizowane...

Więcej

LXXI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3....

LXIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 

Dnia 11 maja odbyła się LXIV nadzwyczajna sesja rady Powiatu Jarosławskiego zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023. Podjęto też uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.

Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Jarosławiu 2 maja 2023 roku. Relacja POD24 Dzień Flagi...