niedziela, 1 października, 2023
Strona głównamainNadesłane filmyLXII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

LXII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Opublikowane

Porządek obrad LXII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LXI a LXII sesją Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023. (Projekt Nr LXII/1)

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023. (Projekt Nr LXII/2)

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LXII/3)

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/321/2021 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym w Jarosławiu. (Projekt Nr LXII/4)

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku. (Projekt Nr LXII/5)

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Jarosławskim na lata 2023-2028. (Projekt Nr LXII/6)

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie. (Projekt Nr LXII/7)

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.(Projekt Nr LXII/8)

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu. (Projekt Nr LXII/9)

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Przeworskiemu zadania publicznego polegającego na kontroli przestrzegania ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r., o rybactwie śródlądowym na terenie Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LXII/10)

15. Podjęcie uchwały uchylającej deklarację Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. (Projekt Nr LXII/11)

16. Deklaracja wyrażająca sprzeciw wobec ataków medialnych na dobre imię Ojca Świętego Jana Pawła II.

17. Interpelacje Radnych.

18. Wnioski, oświadczenia

Najnowsze na stronie

Antypolonusi

"Wojna nie jest nigdy tak daleko, bo wojna jest zawsze...

Jarmark Benedyktyński 2023

Zaproszenie na XII Jarmark Benedyktyński w Jarosławskim Opactwie - 16-17września (sobota i niedziela)

Ideologiczne zaślepienie i odrażające ataki na Kościół…

Źle się dzieje w państwie polskim i to, co ostatnio dzieje się w naszym...

Festiwal Muzyki Dawnej 2023 w Jarosławiu

Program XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej: Niedziela, 20 sierpnia 20:00 Opactwo Sequentia Wędrowiec: wczesnośredniowieczne pieśni...

Więcej

LXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 maja 2023 roku, objął m.in uchwały zmieniające uchwałę budżetową na rok 2023.

LXIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 

Dnia 11 maja odbyła się LXIV nadzwyczajna sesja rady Powiatu Jarosławskiego zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023. Podjęto też uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.

Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Jarosławiu 2 maja 2023 roku. Relacja POD24 Dzień Flagi...