niedziela, 21 kwietnia, 2024
SeoHost.pl
Strona głównamainNadesłane filmyLX sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

LX sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Opublikowane

Porządek LX sesji Rady Powiatu Jarosławskiego w dniu 30 stycznia 2023 r. o godzinie 12:00

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LVIII a LIX sesją Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023 (Projekt Nr LX/1)

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LX/2)

7. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w klasie LO Ia w IV Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu wchodzącym w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale. (Projekt Nr LX/3)

8. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w klasie LO Ib w IV Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu wchodzącym w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale. (Projekt Nr LX/4)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu. (Projekt Nr LX/5)

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się zaliczkowe środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.(Projekt Nr LX/6)

11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego Powiatu Jarosławskiego za 2022 r.(Projekt Nr LX/7)

12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jarosławskiego za 2022 rok.(Projekt Nr LX/8)

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.(Projekt Nr LX/9)

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” (Projekt Nr LX/10)

15. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu na terenie Powiatu Jarosławskiego za 2022 rok.

16. Przyjęcie sprawozdania Starosty Jarosławskiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Jarosławskim za 2022 r.

17. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Jarosławskiego na 2023 r.

18. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady za 2022 r.

19. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Jarosławskiego na 2023 rok.

20. Interpelacje Radnych.

21. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.

22. Zakończenie obrad.

Jarosław na starych pocztówkachspot_img

Najnowsze na stronie

Zbrodnia i kara

Zbrodnia i kara w międzynarodowej polityce od czasu do czasu znajduje swoje miejsce, posiada...

LXXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności...

Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu w Jarosławiu

https://www.youtube.com/watch?v=xNCcxvGzsIo Święta Zmartwychwstania - film z Niepublicznego Przedszkola Akademia Uśmiechu w Jarosławiu. POD24

Wiosenne zioła

Jakie są korzyści zdrowotne płynące ze spożywania wiosennych ziół takich jak pokrzywa, pędy sosny,...

Więcej

LXXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności...

Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu w Jarosławiu

https://www.youtube.com/watch?v=xNCcxvGzsIo Święta Zmartwychwstania - film z Niepublicznego Przedszkola Akademia Uśmiechu w Jarosławiu. POD24

LXXVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXVI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad....