niedziela, 1 października, 2023
Strona głównamainNadesłane filmyLVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

LVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Opublikowane

Porządek obrad LVIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LVII a LVIII sesją Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022. (Projekt Nr LVIII/3)

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022. (Projekt Nr LVIII/4)

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w budżecie Powiatu Jarosławskiego w 2022 r. (Projekt Nr LVIII/5)

8. Uchwalenie budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2023 rok. (Projekt Nr LVIII/1) 1) Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem; 2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej; 3) Odczytanie opinii komisji stałych; 4) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych; 5) Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych nie uwzględnionych w projekcie budżetu; 6) Przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu; 7) Dyskusja nad projektem budżetu; 8) Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu; 9) Głosowanie wniosków komisji stałych Rady powiatu nie uwzględnionych przez zarząd powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków. 10) Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LVIII/2)

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienie dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2023 r. (Projekt Nr LVIII/6)

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. (Projekt Nr LVIII/7)

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr LVIII/8)

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli na 2023 rok Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LVIII/9)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Jarosławskiego na 2023 rok. (Projekt Nr LVIII/10)

15. Interpelacje Radnych.

16. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.

17. Zakończenie obrad.

Najnowsze na stronie

Antypolonusi

"Wojna nie jest nigdy tak daleko, bo wojna jest zawsze...

Jarmark Benedyktyński 2023

Zaproszenie na XII Jarmark Benedyktyński w Jarosławskim Opactwie - 16-17września (sobota i niedziela)

Ideologiczne zaślepienie i odrażające ataki na Kościół…

Źle się dzieje w państwie polskim i to, co ostatnio dzieje się w naszym...

Festiwal Muzyki Dawnej 2023 w Jarosławiu

Program XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej: Niedziela, 20 sierpnia 20:00 Opactwo Sequentia Wędrowiec: wczesnośredniowieczne pieśni...

Więcej

LXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 maja 2023 roku, objął m.in uchwały zmieniające uchwałę budżetową na rok 2023.

LXIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 

Dnia 11 maja odbyła się LXIV nadzwyczajna sesja rady Powiatu Jarosławskiego zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023. Podjęto też uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.

Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Jarosławiu 2 maja 2023 roku. Relacja POD24 Dzień Flagi...