poniedziałek, 30 stycznia, 2023
Strona głównamainNadesłane filmyLVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

LVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Opublikowane

Porządek obrad LVIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LVII a LVIII sesją Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022. (Projekt Nr LVIII/3)

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022. (Projekt Nr LVIII/4)

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w budżecie Powiatu Jarosławskiego w 2022 r. (Projekt Nr LVIII/5)

8. Uchwalenie budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2023 rok. (Projekt Nr LVIII/1) 1) Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem; 2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej; 3) Odczytanie opinii komisji stałych; 4) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych; 5) Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych nie uwzględnionych w projekcie budżetu; 6) Przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu; 7) Dyskusja nad projektem budżetu; 8) Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu; 9) Głosowanie wniosków komisji stałych Rady powiatu nie uwzględnionych przez zarząd powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków. 10) Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LVIII/2)

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienie dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2023 r. (Projekt Nr LVIII/6)

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. (Projekt Nr LVIII/7)

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr LVIII/8)

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli na 2023 rok Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LVIII/9)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Jarosławskiego na 2023 rok. (Projekt Nr LVIII/10)

15. Interpelacje Radnych.

16. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.

17. Zakończenie obrad.

Najnowsze na stronie

Wystawa Fotograficzna Poplenerowa

W Galerii w Holu u Attavantich można obejrzećwystawę Fotograficzną PoplenerowąUczniów PLSP w Jarosławiu Wystawa obejmuje...

Kurs i warsztaty fotograficzne

Zaproszenie na kurs i warsztaty fotograficzne do JOKiS ! Czas trwania kursu:  4 lutego 2023...

Marzenia Polaków

Początek nowego roku to czas postanowień, ale także podsumowań i weryfikacji co udało nam...

160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Upamiętnienie uczestników Powstania Styczniowego pochodzących z ziemi jarosławskiej w 160. rocznicę wybuchu powstania. 20 stycznia...

Więcej

LIX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności...

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami - wywiady z mieszkańcami Jarosławia - materiał POD24 https://www.youtube.com/watch?v=Mv07hkyhf_g

LVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

LVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego - porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad....