poniedziałek, 30 stycznia, 2023
Strona głównamainNadesłane filmyLVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

LVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Opublikowane

LVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego – porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LV a LVI sesją Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 (Projekt Nr LVI/1)

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 (Projekt Nr LVI/2)

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego (Projekt NrLVI/3)

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” (Projekt Nr LVI/4)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. (Projekt Nr LVI/5)

10. Interpelacje Radnych

11. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.

12. Zakończenie obrad.

SourceYT

Najnowsze na stronie

Wystawa Fotograficzna Poplenerowa

W Galerii w Holu u Attavantich można obejrzećwystawę Fotograficzną PoplenerowąUczniów PLSP w Jarosławiu Wystawa obejmuje...

Kurs i warsztaty fotograficzne

Zaproszenie na kurs i warsztaty fotograficzne do JOKiS ! Czas trwania kursu:  4 lutego 2023...

Marzenia Polaków

Początek nowego roku to czas postanowień, ale także podsumowań i weryfikacji co udało nam...

160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Upamiętnienie uczestników Powstania Styczniowego pochodzących z ziemi jarosławskiej w 160. rocznicę wybuchu powstania. 20 stycznia...

Więcej

LIX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności...

LVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LVIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad....

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami - wywiady z mieszkańcami Jarosławia - materiał POD24 https://www.youtube.com/watch?v=Mv07hkyhf_g