niedziela, 10 grudnia, 2023
Strona głównamainNadesłane filmyLVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

LVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Opublikowane

LVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego – porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LV a LVI sesją Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 (Projekt Nr LVI/1)

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 (Projekt Nr LVI/2)

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego (Projekt NrLVI/3)

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” (Projekt Nr LVI/4)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. (Projekt Nr LVI/5)

10. Interpelacje Radnych

11. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.

12. Zakończenie obrad.

SourceYT

Najnowsze na stronie

Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 w zimowej scenerii

Kilka zdjęć z Jarmarku Bożonarodzeniowego odbywającego się na jarosławskim Rynku. Zdjęcia wykonane wieczorem w...

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii – koncert

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiegoz okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii 12 grudnia 2023...

W oczekiwaniu na epilog – wernisaż wystawy w Małej Galerii

W dniu 07 12 2023 w Małej Galerii JOKiS odbył się wernisaż Teresy Ulmy...

Trudne warunki na drogach

Panująca obecnie aura powoduje trudne warunki na drogach. Policjanci apelują o rozwagę i zdrowy...

Więcej

W oczekiwaniu na epilog – wernisaż wystawy w Małej Galerii

W dniu 07 12 2023 w Małej Galerii JOKiS odbył się wernisaż Teresy Ulmy...

LXXI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3....

LXIX sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 

LXIX sesja Rady Powiatu Jarosławskiego - porządek obrad oraz relacja. Sesja odbyła się 29 września 2023 roku.