niedziela, 10 grudnia, 2023
Strona głównamainNadesłane filmyL sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

L sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Opublikowane

Porządek obrad L sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy XLIX a L sesją Rady Powiatu.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego 1) Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego; 2) Debata nad Raportem o stanie Powiatu; 3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego wotum zaufania (Projekt Nr L/1 ).

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego oraz udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok: 1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2021 rok; 2) Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Jarosławskiego za rok 2021; 3) Przedstawienie Informacji o stanie mienia Powiatu Jarosławskiego; 4) Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2021 rok; 5) Przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok; 6) Dyskusja; 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2021 rok (Projekt Nr L/2) 8) Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021; 9) Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium; 10) Dyskusja; 11) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 (Projekt Nr L/3).

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na kadencję 2022 -2025. (Projekt Nr L/4).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu oraz zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu. (Projekt Nr L/5).

9. Interpelacje Radnych.

10. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.

11. Zakończenie obrad.

Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego – 28 czerwca 2022

Najnowsze na stronie

Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 w zimowej scenerii

Kilka zdjęć z Jarmarku Bożonarodzeniowego odbywającego się na jarosławskim Rynku. Zdjęcia wykonane wieczorem w...

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii – koncert

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiegoz okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii 12 grudnia 2023...

W oczekiwaniu na epilog – wernisaż wystawy w Małej Galerii

W dniu 07 12 2023 w Małej Galerii JOKiS odbył się wernisaż Teresy Ulmy...

Trudne warunki na drogach

Panująca obecnie aura powoduje trudne warunki na drogach. Policjanci apelują o rozwagę i zdrowy...

Więcej

LXXI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3....

LXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 maja 2023 roku, objął m.in uchwały zmieniające uchwałę budżetową na rok 2023.

LXIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 

Dnia 11 maja odbyła się LXIV nadzwyczajna sesja rady Powiatu Jarosławskiego zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023. Podjęto też uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.