poniedziałek, 8 sierpnia, 2022
Strona głównamainNadesłane filmyL sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

L sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Opublikowane

Porządek obrad L sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy XLIX a L sesją Rady Powiatu.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego 1) Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego; 2) Debata nad Raportem o stanie Powiatu; 3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego wotum zaufania (Projekt Nr L/1 ).

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego oraz udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok: 1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2021 rok; 2) Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Jarosławskiego za rok 2021; 3) Przedstawienie Informacji o stanie mienia Powiatu Jarosławskiego; 4) Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2021 rok; 5) Przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok; 6) Dyskusja; 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2021 rok (Projekt Nr L/2) 8) Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021; 9) Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium; 10) Dyskusja; 11) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 (Projekt Nr L/3).

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na kadencję 2022 -2025. (Projekt Nr L/4).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu oraz zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu. (Projekt Nr L/5).

9. Interpelacje Radnych.

10. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.

11. Zakończenie obrad.

Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego – 28 czerwca 2022

Najnowsze na stronie

78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego uczczona w Jarosławiu – film

78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego uczczona w Jarosławiu przez Młodzież Wszechpolską Jarosław, kibiców JKSu...

IV Jarosławskie Dni Sztuki

Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch oraz Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki zapraszają na IV...

Obchody 78 rocznicy Powstania Warszawskiego – MW i JKS

1 sierpnia jarosławska Młodzież Wszechpolska zorganizowała w parku im. Baśki Puzon obchody rocznicy wybuchu...

Kulturalne Lato w Mieście 2022

22–24 lipca 22 lipca, godz. 19.00Letnie Dobranocki – „Koszyk z czystego srebra”, Teatr Lalek BAJKA22 lipca,...

Więcej

78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego uczczona w Jarosławiu – film

78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego uczczona w Jarosławiu przez Młodzież Wszechpolską Jarosław, kibiców JKSu...

XLIX sesja Rady Miasta Jarosławia

https://www.youtube.com/watch?v=H-nggAmUDrc Porządek obrad: I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad. III Przyjęcie protokołu...

Galicya Trail 2022

12 czerwca 2022 - odbył się Galicya Trail 2022. Przez ten bieg organizatorzy chcą...