środa, 29 maja, 2024
SeoHost.pl
Strona głównamainNadesłane filmyL sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

L sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Opublikowane

Porządek obrad L sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy XLIX a L sesją Rady Powiatu.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego 1) Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego; 2) Debata nad Raportem o stanie Powiatu; 3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego wotum zaufania (Projekt Nr L/1 ).

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego oraz udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok: 1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2021 rok; 2) Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Jarosławskiego za rok 2021; 3) Przedstawienie Informacji o stanie mienia Powiatu Jarosławskiego; 4) Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2021 rok; 5) Przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok; 6) Dyskusja; 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2021 rok (Projekt Nr L/2) 8) Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021; 9) Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium; 10) Dyskusja; 11) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 (Projekt Nr L/3).

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na kadencję 2022 -2025. (Projekt Nr L/4).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu oraz zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu. (Projekt Nr L/5).

9. Interpelacje Radnych.

10. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.

11. Zakończenie obrad.

Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego – 28 czerwca 2022
Jarosław na starych pocztówkachspot_img

Najnowsze na stronie

Pożyjemy zobaczymy…

Nawet w zniewolonym przez politykę oraz służby specjalne człowieku pozostaje nosicielem myśli wolnej. Jak...

Wiosenna Ochrona Oczu: dieta, okulary i innowacyjne metody

Wiosna to czas kiedy nasze oczy narażone są na większą ilość szkodliwych czynników. W...

Noc Zwiedzania Rynku – Jarosław 2024

Zapraszamy na wyjątkową Noc Zwiedzania Rynku w Jarosławiu, która odbędzie się 18 maja. To...

Edukacyjne Widowisko: Polacy, którzy Zmienili Świat

Biuro Niepodległa, Urząd Miasta Jarosławia oraz Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki zapraszają na bezpłatne,...

Więcej

Wywiad z Marcinem Nazarewiczem

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Marcinem Nazarewiczem, nowo wybranym burmistrzem Jarosławia. Dziennikarze "Ekspresu Jarosławskiego"...

I sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Wręczenie zaświadczeń o...

LXXVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 24.04.2024 

Porządek obrad LXXVIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3....