Galeria Debiutów u Attavantich – Alicja Ulma

Galeria Debiutów u Attavantich wystawia prace Alicji Ulmy – studentki III roku kierunku grafika na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wcześniej uczennicy Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu. Wystawa jest zbiorem kilku prac rysunkowych i graficznych powstałych w trakcie studiów, skupiających się głównie na przedstawieniu natury i człowieka.

Wystawa dostępna jest od 5 lipca do końca sierpnia.

Plakat wystawy Alicji Ulmy