piątek, 14 czerwca, 2024
SeoHost.pl

Kolegiata

Zobacz też

Kolegiata Bożego Ciała w Jarosławiu (Plac Ks. Piotra Skargi 2), kiedyś kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Najstarszy pojezuicki kościół w Polsce. Ufundowany w 1571 roku przez Zofię Tarnowską herbu Odrowąż, z pomocą Piotra Skargi. Budowa kościoła wraz z kolegium, prawdopodobnie według planów Józefa Bricciusa, trwała w latach 1582-1594. Widoczne są wyraźne nawiązania do kościoła Il Gesù w Rzymie.

Renesansowa świątynia była pierwotnie jednonawowa z transeptem. W XVII była dwukrotnie przebudowywana po pożarach. Dobudowano kaplice w latach 1616-1624, a w latach 1625-1628 kruchtę. W 1722 roku przed kościołem ustawiono rzeźby autorstwa Tomasza Huttera (obecnie kopie), przedstawiające patronów kościoła i świętych zakonu jezuickiego. Bogate wyposażenie kościoła zostało skonfiskowane w momencie kasaty zakonu jezuitów (1773). W 1808 roku doszło do odkupienia budynku z rąk Austriaków, którzy wykorzystywali go jako magazyn, w efekcie kościół zaczął pełnić rolę parafialną.

Szczególnie wyjątkowy dla świątyni jest obraz Matki Bożej Śnieżnej z XVI wieku. Obecne wyposażenie kościoła pochodzi w większości z XIX wieku. Z wcześniejszego wystroju zachowały się: krzyż z XVII wieku, wykonany przez Antoniego Osińskiego oraz późnogotycka figura Matki Boskiej z XVI wieku. Polichromia została wykonana w 1912 roku, następnie odnowiona i uzupełniona w latach siedemdziesiątych.

Kolegiata w Jarosławiu posiada 36 głosowe organy. Strona kościoła podaje, że: „Możliwe jest wykonanie dla pielgrzymów krótkiego, 15-minutowego koncertu prezentującego możliwości kolegiackich organów. Zróżnicowany repertuar, a także słowo o organach i muzyce może być chwilą wytchnienia, a także wyjątkowym zwieńczeniem zwiedzania pięknego zabytkowego wnętrza. Chęć wysłuchania prezentacji organów należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafialnej. lub bezpośrednio u Organisty Kolegiaty”.

Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce kontakt.

Msze w Kolegiacie

Więcej podobnych