poniedziałek, 2 października, 2023

XX sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

Jarmark Benedyktyński 2023

Zaproszenie na XII Jarmark Benedyktyński w Jarosławskim Opactwie - 16-17września (sobota i niedziela)

24 lutego odbyła się XX sesja Rady Miasta Jarosławia. Rozpatrywano 15 projektów uchwał, 14 z nich przyjęto, a jeden projekt – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – skierowano do ponownego rozpatrzenia przez odpowiednią komisję. Podczas sesji omawiano też merytoryczną działalność jarosławskich instytucji – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Centrum Kultury i Promocji oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Poniżej zapis video sesji.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2020 r. 

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu,

2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

6) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

11) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

12) w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław,

13) w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości,

14) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Jarosławia poprzez rewitalizację zabytkowej przestrzeni i rozwój oferty kulturalnej Jaroslove-StreetArt” i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym.

V Omówienie merytorycznej działalności miejskich jednostek organizacyjnych:

a) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu,

b) Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki,

c) Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu,

d) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

źródło: jaroslaw.pl

ŹródłoTwojaTV

najnowsze

Antypolonusi

"Wojna nie jest nigdy tak daleko, bo wojna jest zawsze tak blisko…."Wojciech Młynarski Kim są,...
SeoHost.pl