piątek, 29 września, 2023

XVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Zobacz też

Jarmark Benedyktyński 2023

Zaproszenie na XII Jarmark Benedyktyński w Jarosławskim Opactwie - 16-17września (sobota i niedziela)

Dzisiaj o godzinie 14:30 zaczęła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia związana z możliwością uzyskania przez miasto dofinansowania miejsc w żłobkach.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczacych porządku obrad.

III Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do realizacji projektu pn. „Radosny Zakątek – nowa przestrzeń dla dzieci” w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 7.4.Rozówj opieki żłobkowej w regionie,

2) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przez Gminę Miejską Jarosław w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Radosny Zakątek – nowa przestrzeń dla dzieci” w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 7.4.Rozwój opieki żłobkowej w regionie,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2019 rok.

IV Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.”

Źródłojaroslaw.pl

najnowsze

Antypolonusi

"Wojna nie jest nigdy tak daleko, bo wojna jest zawsze tak blisko…."Wojciech Młynarski Kim są,...
SeoHost.pl