niedziela, 1 października, 2023

XII sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

26 sierpnia 2019  (poniedziałek) od godziny 9:00 w sali narad jarosławskiego ratusza odbędą się obrady XII sesji Rady Miasta Jarosławia VIII kadencji. Poniżej transmisja na żywo. Projekty uchwał, sprawozdania i informacje na sesję zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zapis obrad XII sesji Rady Miasta Jarosławia

Porządek obrad :

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 czerwca 2019 r.

IV. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

3) w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

7) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ul. Jarowej”, „Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ul. Dziewiarskiej”,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2019 rok,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2019 rok,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2019 rok,

11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2019 rok,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2019 rok,

13) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkaniowego przy ul. Wróblewskiego”,

14) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą Jarosław,

15) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2019 rok.

V. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VI. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VII. Wolne wnioski i informacje.

VIII. Zakończenie obrad.

najnowsze

Sezon 2023 w pełni – Arboretum Bolestraszyce

Arboretum w Bolestraszycach to piękne miejsce pełne roślin i wystaw. Pogoda sprzyja, więc warto je odwiedzić