Wizyta wojewody na budowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego