VII sesja Rady Miasta Jarosławia

13 uchwał podjęto podczas VII sesji Rady Miasta Jarosławia. Między innymi podwyższono ceny biletów MZK, obniżono za to ceny biletów miesięcznych. Zmieniono nazwę MOK na Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, przyjęto uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.