Sesja Rady Miasta Jarosławia 31 lipca 2017

Zobacz też

65-latek zginął w pożarze

zdjęcie ilustracyjne / Pixabay W ostatnią niedzielę przed godziną 8, dyżurny jarosławskiej komendy...

Do 10 lat więzienia za korzystanie ze znalezionej karty

W sierpniu tego roku mieszkanka Jarosławia poinformowała policję o zgubieniu karty płatniczej....

XIV sesja Rady Miasta Jarosławia

21 października odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Jarosławia. Projekty uchwał oraz sprawozdania dostępne są w BIP,...

LI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia
Porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów:

  • z XLIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 czerwca 2017 r.,
  • z L nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 lipca 2017 r.

IV Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

2)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli,

3)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

4)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

5)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

6)      w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Jarosław Magiczne Miasto” oraz zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017,

7)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

8)      w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Eskapady na książęcym szlaku” oraz zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017,

9)      w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jarosławia.

10)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/17 obszaru „Kruhel Pełkiński Wschód” w Jarosławiu,

11)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 12/2/2017 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jarosławia w rejonie ul. Kruhel Pełkiński”,

12)  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miejską Jarosław projektu partnerskiego w ramach partnerskiego pn. „Dobra droga-lepsza dostępność” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, Cel tematyczny 2. Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych (DOSTPĘPNOŚĆ), Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury,

13)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

14)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok.

V Zakończenie obrad.

najnowsze

XIV sesja Rady Miasta Jarosławia

21 października odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Jarosławia. Projekty uchwał oraz sprawozdania dostępne są w BIP,...

Budżet Obywatelski – wyniki

Wczoraj o godzinie 17:00 w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu burmistrz Waldemar Paluch ogłosił wyniki głosowania w budżecie obywatelskim...
video

O Festiwalu Muzycznym im. Jana Kusiewicza

Materiał o minionym już festiwalu, który zapowiadaliśmy na naszej stronie. W nim m.in. wywiad z dr Jackiem Ściborem, dyrektorem festiwalu. Jan Kusiewicz...
video

Dzień Edukacji Narodowej w SP nr 2

Reportaż ze Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie miały miejsce obchody Dnia Edukacji Narodowej (tzw. Dzień Nauczyciela), w tym pasowanie na ucznia. W...
video

Inauguracja roku akademickiego w PWSTE

Materiał z piątkowej inauguracji roku akademickiego w jarosławskiej uczelni, a w nim m.in. wypowiedź rektora na temat współpracy z Politechniką Rzeszowską oraz...

Więcej podobnych