Pomimo strajku wszystkie egzaminy odbyły się

Od 8 kwietnia w części jarosławskich szkół trwa strajk nauczycielski. Dzisiaj odbyła się ostatnia część egzaminów gimnazjalnych, test z języka obcego.

W Jarosławiu strajkują szkoły podstawowe nr 1, 4, 5, 6, 10 oraz 11. W SP nr 7 zajęcia odbywają się planowo. Strajk zawiesiła SP 9, a na czas egzaminów gimnazjalnych też SP 2.

Zgodnie z planem i harmonogramem ma się odbyć też egzamin ósmoklasisty w poniedziałek 15 kwietnia br.

Więcej na jaroslaw.pl