Nasz drogi Lwów

Niech inni sy jadu dzie mogu, gdzie chco.
do Wiednia, Paryża, Londynu,
a ja si zy Lwowa ni ruszam za próg,
ta mamciu, ta skarz mni Bógi
Bo dzie jest na świeci tak dobrze jak tu
Tylku wy Lwowi i…
A to już VIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej odbywający się w Jarosławiu w dniach 9 -16 września, gromadzący rzesze Kresowiaków (i nie tylko), przybyłych ze wszystkich stron naszego kraju. Kresowiacy… jest ich już coraz mniej, odchodzą, ale nie odchodzi nasza pamięć o nich i o Kresach dawnej Rzeczypospolitej. Za czasów komuny ludzie ci musieli przeżyć okresy jakby odtrącenia, niechęci, a nawet wzgardy dla ludzkich losów. To bolesne, ale oni powtarzali sobie wówczas, że trzeba to przeczekać, to minie. Każdy okres przejściowy bywa bolesny, bo jest jak śmierć, śmierć pamięci. Jakże wielka w nich tęsknota za tamtymi krajobrazami tkwiącymi w splocie wspomnień, przeżyć, stawizmów dzieciństwa. Bywa, że czasami czujemy się bezradni wobec ich szlachetnego, a tak pogardzanego smutku wygnańców. Tego rodzaju policzków zadanych ludziom, ten świat zna więcej. Długo byii Kresowiacy kłopotem, ciężarem i trudem dla władzy. Tęsknota za tamtym straconym światem jednak nie spowszedniała. Powstawały związki i stowarzyszenia kresowiaków, ukazywały się pisma, książki, wystawy, wypijające do ostatniej kropli przebudzenia pamięć ludzką, żal za utraconym światem i tęsknotę. Tak zrodził się Festiwal Kultury Kresowej o międzynarodowym charakterze. Odbywa się on pod patronatem honorowym marszałka województwa podkarpackiego, finansowany ze środków budżetowych tegoż województwa, oraz ‚ gminy Jarosław. Organizatorem jest towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-wschodnich, przy współudziale licznych partnerów, sponsorów strategicznych oraz patronów medialnych. W tym roku program festiwalu był szczególnie bogaty. Były to wykłady Tomasz Kuby Kozłowskiego, który prezentował „Pięć oblicz Stanisławowa” (slajdy) oraz wystawa fotograficzna „Ziemia stanisławowska” a także prezentował twórców szlagierów rodem ze Lwowa: Friedwalda, Heschelesa, Springera, Szlechtera i Vogelfangera. Ponadto odbył się recital Macieja Wróblewskiego, znakomitego barda pieśni i piosenek „pełnych ojczyzny”. Dalej: recital romskiej poetki i pieśniarki Teresy Mirgi z zespołem „Kale Bała”, koncert zespołu „Chawira” z Krakowa. Recital ormiańskiej pieśniarki Aidy Kosojan-Przybysz wraz z zespołem, koncert Haliny Frąckowiak, koncert zespołu „Magda Brudzińska Kleszmer Trio”, koncert Chóru Kameralnego A Capella Leopolis ze Lwowa, mini recital Dagmary Moskwy „Już mi raz zabrali Wilno”. W ostatnim dniu Festiwalu publiczność wzięła udział w spotkaniu autorskim z prof. Stanisławem Sł. Nicieją. Spotkania odbywały się w Sali lustrzanej Centrum kultury i Promocji, Galerii Rynek 6, Miejskim Ośrodku Kultury oraz Cerkwi Przemienienia Pańskiego. Warto przy okazji poświecić kilka słów o tegorocznych gościach. i tak Tomasz Kuba Kozłowski jest pracownikiem Domu Spotkań z Historią i koordynatorem programu Warszawska lnicjatywa Kresowa”, której celem jest popularyzacja wiedzy historycznej i kulturowej dziedzictwa Ziem Wschodnich l i ll Rzeczpospolitej. Macieja Wróblewskiego znamy z programów TV oraz Radia. Koncertował w .26 krajach Europy i Azji, w tym dwukrotnie na Kubie. O ile słuchali go widzowie w Rosji kilkakrotnie, na Litwie w Wilnie, to nigdy nie zaproszono go do Lwowa, co jest kwestią kuriozalna. Zapewne z tej racji, aby nie budził ojczyźnianych sentymentów pośród licznie tam obecnych Polaków (-). Teresa Mirga, cygańska poetka, pieśniarka, kompozytorka, była założycielką cygańskiego zespołu Czerne Włosy (Kale Bała), urodziła się w polskim Spiszu w cygańskiej osadzie w Czarnej Górze itam też do dziś mieszka. Wywodzi się z jednej z czterech grup cygańskich Cyganów Karpackich w Polsce. Haliny FrąckoWiak nie trzeba tu przedstawiać. To wielki talent pieśniarski. Aida Kosojsn-Przybysz jest z pochodzenia Ormianką. Tow jej karierze pomogła Katarzyna Gartner. Podczas studiów w Kijowie poznała Adama Przybysze, pobrali się i przyjechali do Polski. Ukończyła Wyższą Szkołę Gospodarki Narodowej w Kijowie, Współpracuje z zespołem Max Klezmer Band. Dalej Magda Brudzińska z zespołem Kleczmer Trio wykonującym wokalnoinstrumentalną muzykę klezmerska z tradycji Żydów Aszkenazyjskich, folku Europy centralnej oraz Bałkanów, Chór kameralny A’ Cepelia Leopolis wykonujący muzykę różnych epok (od średniowiecza do klasycyzmu), działający od roku 2002. i wreszcie prof. Nicieja, historyk, biografista, długoletni rektor Uniwersytetu Opolskiego. Długa jest lista jego osiągnięć, jako historyka, pisarza i eseisty, jako członka Związku Literatów Polskich. Resumując, to właśnie od tych wykonawców biło światło, blask niczym oliwa na powierzchni morza pamięci. Pamięci o naszych Kresach. Dobrze, że pamięć przez te wszystkie lata nie stała się niemową. Może od tych paru dni liczni uczestnicy Festiwalu jeszcze uważniej i staranniej będą wpatrywać się w minione dni przeszłości, której trwają, są wtopione w niezmierzone obszary czasu niezapomnianego, a że czasami z łezką w oku, to nic, to przejdzie, gdyż znaleźliśmy jakiś szaniec obronny przed zapomnieniem.

Dodaj komentarz