LXIV sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

65-latek zginął w pożarze

zdjęcie ilustracyjne / Pixabay W ostatnią niedzielę przed godziną 8, dyżurny jarosławskiej komendy...

Do 10 lat więzienia za korzystanie ze znalezionej karty

W sierpniu tego roku mieszkanka Jarosławia poinformowała policję o zgubieniu karty płatniczej....

XIV sesja Rady Miasta Jarosławia

21 października odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Jarosławia. Projekty uchwał oraz sprawozdania dostępne są w BIP,...
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów:

  • z LXII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 lutego 2018 r.
  • z LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 5 marca 2018 r.
IV Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
2) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Jarosławiu na rok 2018,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta Jarosławia,
4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
11) w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Jarosławia na lata 2018-2021”,
12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
13) w sprawie podziału miasta Jarosławia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
V Informacja na temat rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Jarosławia:
a) Sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny dla Gminy Miejskiej Jarosław za 2017 r.,
b) Sprawozdanie z realizacji programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
c) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu za 2017 rok.
VI Omówienie działalności miejskich jednostek budżetowych:

  • MOK
  • CKiP
  • MOSiR

VII Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017.
VIII Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.

IX Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
X Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
XI Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
XII Wolne wnioski i informacje.

XIII Zakończenie obrad.

najnowsze

XIV sesja Rady Miasta Jarosławia

21 października odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Jarosławia. Projekty uchwał oraz sprawozdania dostępne są w BIP,...

Budżet Obywatelski – wyniki

Wczoraj o godzinie 17:00 w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu burmistrz Waldemar Paluch ogłosił wyniki głosowania w budżecie obywatelskim...
video

O Festiwalu Muzycznym im. Jana Kusiewicza

Materiał o minionym już festiwalu, który zapowiadaliśmy na naszej stronie. W nim m.in. wywiad z dr Jackiem Ściborem, dyrektorem festiwalu. Jan Kusiewicz...
video

Dzień Edukacji Narodowej w SP nr 2

Reportaż ze Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie miały miejsce obchody Dnia Edukacji Narodowej (tzw. Dzień Nauczyciela), w tym pasowanie na ucznia. W...
video

Inauguracja roku akademickiego w PWSTE

Materiał z piątkowej inauguracji roku akademickiego w jarosławskiej uczelni, a w nim m.in. wypowiedź rektora na temat współpracy z Politechniką Rzeszowską oraz...

Więcej podobnych