LIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

Porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie uchwał:

1) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczajacych poza rok budżetowy 2017,
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
3) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jarosławia,
4) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miejską Jarosław projektu pn.: „Rozbudowa ul. Łączności w Jarosławiu” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok.
IV Zakończenie obrad.

 

Dodaj komentarz