LII Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
  • Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Jarosławia w związku z protestem społeczności Szkoły Podstawowej nr 7 w Jarosławiu odnośnie obsady stanowiska dyrektora tejże szkoły.
  • Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz