Kwestia likwidacji Straży Miejskiej

Na X sesji Rady Miasta (od 1:34:00 na nagraniu) powróciła kwestia likwidacji Straży Miejskiej, podjęta już przez burmistrza w poprzedniej kadencji, a zablokowana wtedy przez klub PiS. Obecnie Waldemar Paluch wrócił do tego tematu, a pierwszym krokiem jest przegłosowana wczoraj uchwała w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej. Opinia nie jest wiążąca, do tego ze słów burmistrza wynika, że dotychczasowa opinia Policji o działalności jarosławskiej Straży Miejskiej jest negatywna. Temat dosyć mocno zainteresował mieszkańców Jarosławia, wśród których – przynajmniej w mediach społecznościowych – przeważają zwolennicy likwidacji SM.

Sonda wśród mieszkańców na temat likwidacji SM – materiał TwojaTv